Γεωργία: Καλές πρακτικές

Μια νεαρή οξιά με το φλοιό της να έχει απομακρυνθεί από γκρι σκίουρους δεν μπορεί να επιβιώσει

Το έργο Allerton ξεκίνησε το 1992 σαν ένας συνδυασμός γεωργικών και κτηνοτροφικών εργασιών σε περίπου 3300 στρέμματα αγροτικής γης. Καλλιεργούνται κυρίως χειμερινές καλλιέργειες (σιτάρι και βρώμη), καθώς και ελαιοκράμβη και φασόλια με 250 πρόβατα. Η φάρμα αυτή αποτελεί παράδειγμα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα αποτελέσματα της, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περιβαλλοντικής διατήρησης, δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Game and Wildlife Conservation Trust.

Διαχείριση θήρας και διατήρηση άγριας χλωροπανίδας.

Αριθμός φασιανών ανά 100 εκτάρια το φθινόπωρο, πριν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης (επάνω) και μετά την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των οικοτόπων και των θηραμάτων (κάτω).
Αριθμός φασιανών ανά 100 εκτάρια το φθινόπωρο, πριν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης (επάνω) και μετά την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των οικοτόπων και των θηραμάτων (κάτω).

Μετά από μια αρχική χρονιά όπου εκτιμήθηκε η δυναμικότητα της θήρας και της άγριας πανίδας, οι περιοχές κάλυψης των σχετικών ειδών, οι πληθυσμοί των εντόμων που χρησιμοποιούνται για τροφή των νεοσσών των πτηνών, καθώς και γενικότερα η διαθεσιμότητα τροφής κατά τη διάρκεια του χειμώνα όλα αυξήθηκαν. Τα αρπακτικά ελέγθηκαν, ελεγχόμενες ποσότητες σιτηρών για τη διατροφή των θηραμάτων διατέθηκε, χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί απελευθέρωση εκτρεφόμενων θηραμάτων. Η συνδυασμένη επίδραση όλων αυτών στους πληθυσμούς των άγριων ​​ωδικών πτηνών, των φασιανών, καθώς και των λαγών, ήταν δραματική.

Διαχείριση δασικών εκτάσεων

Τα δάση στο Allerton διαχειρίζονται έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δέντρα, θάμνοι και βότανα συνυπάρχουν προς όφελος ειδών της άγριας φύσης. Η ξυλεία επίσης χρησιμοποιείται σαν καύσιμο σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο καυστήρα για τη θέρμανση του κεντρικού κτιρίου, παρέχοντας έτσι οικονομικά οφέλη αλλά και συμβάλλοντας σε μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Κάποια χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη για την υποστήριξη αυτής της μορφής διαχείρισης. Τυχόν ζημιές από ελάφια σε σπάνια φυτά του δάσους εκτιμώνται και αξιολογούνται σε συνεργασία με κατοίκους της περιοχής, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ανάλογα.

Ο αριθμός των ωδικών πτηνών (ειδών που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα του Ηνωμένου Βασιλείου) πριν από την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης (επάνω) και μετά την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των οικοτόπων και των θηραμάτων (κάτω).
Ο αριθμός των ωδικών πτηνών (ειδών που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα του Ηνωμένου Βασιλείου) πριν από την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης (επάνω) και μετά την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των οικοτόπων και των θηραμάτων (κάτω).

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Το Allerton δείχνει ότι τα οικολογικά ενδιαιτήματα που αναπτύσσονται για σκοπούς θήρας μπορούν να ωφελήσουν επίσης και άλλα είδη της άγριας πανίδας:

• Ένας κατάλληλος συνδυασμός σποράς δίνει στα ωδικά πτηνά άφθονη τροφή το χειμώνα.

• Υπάρχουν σημεία προστασίας των εντόμων που τρώνε τους εχθρούς των καλλιεργειών (π.χ. μύγες). Έτσι μειώνεται η ανάγκη για εντομοκτόνα αλλά και αυξάνεται η ποσότητα εντόμων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν τροφή για τους νεοσσούς των πτηνών. Τα σημεία αυτά δημιουργούν επίσης ιδανικές θέσεις φωλιάσματος για μικρά θηλαστικά, καθώς και για γκρι πέρδικες.

• Χερσόνησοι διατήρησης άγριας ζωής βρίσκτονται στις παρυφές των καλλιεργειών όπου επιλεκτικοί ψεκασμοί επιτρέπουν χαμηλές πυκνότητες μη ανταγωνιστικών ζιζανίων να επιβιώνουν. Αυτές οι συνθήκες επιτρέπουν την ύπαρξη εντόμων σαν απαραίτητη τροφή για πτηνά - θηράματα καθώς και για νεοσσούς ωδικών πτηνών, ενώ επίσης υποβοηθούν και τη διατήρηση σπάνιων καλλιεργήσιμων φυτών.

Λαγοί που καταγράφονται στο Loddington (πράσινο) και σε ένα αντίστοιχο τοπικό σημείο (κόκκινο) πριν από την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης (επάνω) και μετά την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης και θηραμάτων (κάτω).
Λαγοί που καταγράφονται στο Loddington (πράσινο) και σε ένα αντίστοιχο τοπικό σημείο (κόκκινο) πριν από την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης (επάνω) και μετά την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης και θηραμάτων (κάτω).

• Στα όρια των αγρών υπάρχει χαμηλή βλάστηση που υποστηρίζει ωφέλιμα έντομα και παρέχει φωλιές για τα πουλιά (π.χ. yellowhammers), προστατεύοντας παράλληλα τους φράχτες και τα χαντάκια από το ψεκαστικό νέφος και την απορροή των ψεκασμών από την καλλιεργήσιμη γη. Αυτές οι ζώνες βλάστησης λειτουργούν επίσης σαν ζώνες ανάσχεσης απωλειών εδάφους και θρεπτικών στοιχείων στο νερό.

Τα μέτρα αυτά συνδυάζονται με ελάχιστο όργωμα για τη μείωση της διάβρωσης του εδάφους και διάχυσης της ρύπανσης έτσι ώστε να είναι συμβατά με σχέδιο διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά. Το ελάχιστο όργωμα μπορεί να μειώσει την απώλεια του φωσφόρου και του αζώτου, και να δώσει υψηλότερα επίπεδα σε μύκητες και γαιοσκώληκες για τη βελτίωση του εδάφους.

Τα οικονομικά στοιχεία του Allerton

Έσοδα (επάνω μπάρα) και κόστος (κάτω μπάρα) των επιχορηγήσεων διαχείρισης σε σχέση με το κόστος της εργασίας στα ενδιαιτήματα (σε μπλε χρώμα) και έσοδα από το κυνήγι σε σχέση με έξοδα θηροφυλακής και διατροφής (σε πράσινο).
Έσοδα (επάνω μπάρα) και κόστος (κάτω μπάρα) των επιχορηγήσεων διαχείρισης σε σχέση με το κόστος της εργασίας στα ενδιαιτήματα (σε μπλε χρώμα) και έσοδα από το κυνήγι σε σχέση με έξοδα θηροφυλακής και διατροφής (σε πράσινο).

Τα μέτρα αυτά δημιουργούν επιπρόσθετο κόστος για τη γεωργική παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα παράγουν και οφέλη που αντισταθμίζουν αυτό το κόστος. Η αύξηση σε θηράματα επέτρεψε μέχρι και πέντε διεξαγωγές κυνηγιού ανά έτος, ενώ επίσης η δυνατότητα εκγύμνασης σκύλων που πραγματοποιείται κάθε χειμώνα δημιουργούν έσοδα που αντισταθμίζουν το κόστος της διαχείρισης και την απασχόληση ενός θηροφύλακα. Αν και τα έσοδο από το κυνήγι δεν αντισταθμίζουν πλήρως το κόστος διατήρησης θηραμάτων, παρέχεται απασχόληση και κοινωνική συνοχή στην τοπική κοινότητα.

 
Στο διαδίκτυο
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο