Κυνήγι: Καλές πρακτικές

Οι εκτάσεις Άγριας Ζωής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γαιοκτημόνων
Το Moorland στο Langholm Estate υπόκειται σε διαχείριση για άγρια πτηνά
Το Moorland στο Langholm Estate υπόκειται σε διαχείριση για άγρια πτηνά

Η πιστοποίηση είναι ένας τρόπος αναγνώρισης της αριστείας. Μπορεί να αποδείξει ότι τα τρόφιμα, κρασί, ξύλο ή άλλα πλούτη της φύσης προέρχονται από πηγές όπου τοπικές δεξιότητες και πρακτικές εξασφαλίζουν τη γεύση ή την αειφόρο χρήση. Αυτή η αναγνώριση μπορεί να δώσει ένα οικονομικό πλεονέκτημα, ή απλά μια ικανοποίηση για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών προδιαγραφών.

Η πρωτοβουλία άγριας ​​ζωής Estates ενθαρρύνει υψηλά πρότυπα διαχείρισης αγροτικών κτημάτων. Τα αγροτικά κτήματα είναι μεγάλες εκτάσεις που υποστηρίζουν συνήθως διάφορους τύπους χρήσης γης. Η σταθερή ιδιοκτησία ευνοεί τον προγραμματισμό για τη μακροπρόθεσμη οικολογική βιωσιμότητα, αλλά πρέπει να υπάρχει και οικονομική βιωσιμότητα. Επιπλέον η κοινωνική βιωσιμότητα απαιτεί καλές σχέσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των κατοίκων και της κυβέρνησης. Αυτή η πρωτοβουλία του ELO πιστοποιεί τόσο την καλή διαχείριση όσο και τη διατήρηση της άγριας ζωής, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα διάφορα είδη κυνηγιού που μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της δραστηριότητας στα αγροτικά κτήματα σε όλη την Ευρώπη.

Οι βαθμολογίες βιοποικιλότητας είναι σημαντικές για την πιστοποίηση της άγριας ​​ζωής σε κτήματα
Οι βαθμολογίες βιοποικιλότητας είναι σημαντικές για την πιστοποίηση της άγριας ​​ζωής σε κτήματα

Υπάρχει ένα σύστημα διαβάθμισης σε σχέση με φυσικές και καλλιεργούμενες περιοχές και με τον αριθμό των ειδών που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της φύσης. Το σύστημα αυτό προσαρμόζεται ανά βιογεωγραφική περιοχή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μεγάλη μεταβλητότητα των ευρωπαϊκών τοπίων. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πολλών κτημάτων είναι η διατήρηση των μεγάλων, σπάνιων αρπακτικών, των οποίων η τροφή αποτελεί επίσης και στόχο των κυνηγών.

 
Στο διαδίκτυο
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο