Ιχθυοκαλλιέργεια: Καλές πρακτικές

Ο Υδροβιότοπος στην Harka Gård στη Σουηδία
Ο τεχνητός υγρότοπος στη Harka Gård
Ο τεχνητός υγρότοπος στη Harka Gård

Ο υγρότοπος στο Harka Gård στη Σουηδία δημιουργήθηκε από το διάσημο βιολόγο άγριας φύσης Καθηγητή Vidar Marcström για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που επηρεάζει τη Βαλτική Θάλασσα. Η Βαλτική Θάλασσα έχει πληγεί σοβαρά από τη ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης ρύπανσης λόγω του αζώτου και του φωσφόρου από επιφανειακές απορροές από τη γεωργία. Για να μειωθεί αυτή η ρύπανση έχουν δημιουργηθεί παράκτια φράγματα, έτσι ώστε να επιτραπεί η διευθέτηση της ρύπανσης στην ενδοχώρα. Ωστόσο, τα φράγματα μπορούν να εμποδίσουν τη μετανάστευση πολλών ψαριών σε περίοδο αναπαραγωγής.

Η μέθοδος Marcström συνίσταται στην ανασκαφή ενός πλατιού και ρηχού καναλιού παράλληλα με την κύρια ροή του νερού, με φράγματα στην αρχή που επιτρέπουν την πλήρωση με νερό και στο τέλος που επιτρέπουν την εκκένωση. Το κύριο ρεύμα μπορεί να διατηρεί λίγο νερό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ροής επιβραδύνεται έτσι ώστε να πραγματοποιείται κατάθεση θρεπτικού αζώτου και φωσφόρου που εμπλουτίζουν την βλάστηση στο κανάλι. Αυτή η διάταξη δημιουργεί πολύ ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης φυτών και σπονδυλωτών τα οποία αποτελούν τροφή για ψάρια και πάπιες. Φυσικά τόσο τα ψάρια όσο και οι πάπιες μπορούν να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος. Το κανάλι μπορεί επίσης να αποστραγγίζεται και να αφαιρείται η βλάστηση για χρήση σαν λίπασμα σε χωράφια, όταν γίνεται πάρα πολύ πυκνή.

Ο υγρότοπος αποτελεί ιδανικό βιότοπο για πάπιες
Ο υγρότοπος αποτελεί ιδανικό βιότοπο για πάπιες

Η συγκεκριμένη τεχνική υδατοκαλλιέργειας είναι πιο ευέλικτη στη λειτουργία της σε σχέση με τους φυσικούς υγρότοπους. Είναι καταλληλότερη σε επίπεδες συνθήκες όπου το βάθος είναι μόνο 40-50 cm έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ανάπτυξη των φυτών. Ωστόσο, σε όποιο σημείο είναι δυνατή η εφαρμογή αυτής της τεχνικές, οι Σουηδικές αρχές επιδοτούν με 90% την κατασκευή της αντίστοιχης υποδομής.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο