Διαχείριση προστευτευόμενων περιοχών

Τα αποθεματικά των δασών Laurel στη La Gomera είναι αρχαίοι οικοτόποι και σημαντικόι για την παροχή νερού
Τα αποθεματικά των δασών Laurel στη La Gomera είναι αρχαίοι οικοτόποι και σημαντικόι για την παροχή νερού

Η θέσπιση μέτρων προστασίας είναι συχνά απαραίτητη για τη διατήρηση των τελευταίων σπάνιων οικοτόπων ή ειδών, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης αστικοποίησης ή αλλαγών στη διαχείριση της γης. Όταν η διαχειριστικές αρχές τους είναι φιλικές προς τις τοπικές κοινότητες, αυτές οι περιοχές μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμα μέρη αναψυχής και να διατηρήσουν επίσης παραδοσιακές μορφές διαχείρισης της γης. Η ιδανική κατάσταση για την διασφάλιση της παραδοσιακής γνώσης και των ειδών είναι η δημιουργία ζωνών ελεγχόμενης εκμετάλλευσης γύρω από τις προστατευμένες περιοχές, καθώς και "πράσινων δικτύων" σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ταεν λόγω αποτελέσματα απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση κοινωνικής ανοχής, καθώς και οικολογική αντίληψη. Ο σχεδιασμός αυτός έχει ζωτική σημασία για την πολλαπλή χρήση της γης που μπορεί να ωφελήσει τις τοπικές κοινότητες και, επομένως, να εξασφαλίσει την υποστήριξη τους. Το Naturalliance θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενθάρρυνση της διατήρησης του φυσικού πλούτου μέσω της χρήσης των άγριων πόρων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της θέσπισης μέτρων προστασίας και να βοηθηθεί η αποκατάσταση του φυσικού πλούτου σε υποβαμισμένες φυσικές περιοχές.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Παράδειγματης τοπικής κοινότητας μέσω διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Οι προστατευόμενες περιοχές συχνά συντηρούν παραδοσιακές μορφές διαχείρισης της γης που ευνοούν συγκεκριμένα είδη και, επομένως, μπορούν να βοηθηθούν από ένα σύστημα που θα καταγράψει και θα μοιραστεί τις γνώσεις μιας τέτοιας διαχείρισης.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Οι πληθυσμοί των ειδών επηρεάζονται από είδη εισβολείς ή από τις πρακτικές διαχείρισης των γειτονικών εκτάσεων. Το Naturalliance θα συγκεντρώσει γνώση από άλλες περιοχές που αντιμετώπισαν τα ίδια προβλήματα.

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ των οικοτόπων και των ειδών είναι σημαντική για την αξιολόγηση του πώς οι πληθυσμοί των ειδών ανταποκρίνονται στις εξωτερικές πιέσεις αλλά και στις διαχειριστικές πρακτικές. Κατά συνέπεια, επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των διαδρομών επισκεπτών και τον μετριασμό τυχόν άλλων επιπτώσεων.

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε:

• Να αποκτήσετε πρόσβαση σε εκτεταμένη πολυγλωσσική γνώση από όλη την Ευρώπη σχετικά με τη διαχείριση σπάνιων ειδών και οικοτόπων.
• Να κατανόησετε του πώς οι τοπικές κοινότητες και άλλες ομάδες ειδικών συμφερόντων μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειές σας.
• Να προβλέψτε την επίδραση των εξωτερικών παραγόντων, όπως η κλιματική αλλαγή, και έτσι να προσαρμοστείτε σε αυτά.

Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ΕΡΕΥΝΑ για να μας πείτε τι πληροφορίες ακριβώς θα θέλατε να σας παρέχουμε.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο