Διαχείριση ξενικών ειδών: Καλές πρακτικές

Η απομάκρυνση ξενικών ειδών απαιτεί στήριξη τόσο από την επιστημονική όσο και από την τοπική κοινότητα

Διορθώνοντας ένα λάθος: Απομακρύνοντας γκρι σκίουρους και επανεγκαθιστώντας κόκκινους

Μια νεαρή οξιά με το φλοιό της να έχει απομακρυνθεί από γκρι σκίουρους δεν μπορεί να επιβιώσει
Μια νεαρή οξιά με το φλοιό της να έχει απομακρυνθεί από γκρι σκίουρους δεν μπορεί να επιβιώσει

Ο Βορειο-Αμερικανικός γκρι σκίουρος έχει κυριεύσει το μεγαλύτερο μέρος της Βρεττανίας, και επεκτείνεται προς την Γαλλία και Ελβετία μετά από μια ατυχή απελευθέρωση στην Ιταλία. Αυτό το ξενικό είδος δημιουργεί πληθυσμούς που εξοντώνουν τοπικά φυτά, βελανιδιές και άλλα δέντρα, και έχει αντικαταστήσει τον τοπικό Ευρασιατικό κόκκινο σκίουρο μέσω μετάδοσης ασθενειών και ανταγωνισμού. Αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών (που προκαλούν το θάνατα σε κόκκινους αλλά όχι σε γκρίζους σκίουρους) απαιτούσε να απομακρυνθούν οι γκρίζοι σκίουροι από μεγάλης έκτασης περιοχές πριν οι κόκκινοι σκίουροι να μπορούν να επανατοποθετηθούν εκεί, και ότι οι άνθρωποι δεν θα ήταν δεκτικοί σε μια τέτοια απομάκρυνση.

Όμως διαπιστώθηκε ότι η εξάπλωση ασθενειών σε γκρι σκίουρους σε χαμηλές πυκνότητες πληθυσμού είναι σπάνια, και έτσι οι κόκκινοι σκίουροι θα μπορούσαν να επαναποικίσουν περιοχές μόλις οι αριθμοί των γκρι σκίουρων χαμήλωναν αρκετά. Επίσης, αν παρασχεθεί σωστή πληροφόρηση στις τοπικές κοινωνίες, τότε οι πολίτες θα αναφέρουν την εμφάνιση των τελευταίων γκρι σκίουρων που έχουν απομείνει σαν απειλή στα συμπαθέστερα τοπικά είδη. Η προσεκτική επιστημονική έρευνα, και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μέσω της εμπλοκής τοπικών κοινωνιών, μπορεί να αποτελεί το κλειδί για την επιτυχημένη απομάκρυνση ξενικών ειδών.

Βάλσαμο Ιμαλαΐων και Ιαπωνικό πολύγονο

Το βάλσαμο των Ιμαλαΐων μπορεί να ξεριζωθεί, και να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα έργου διατήρησης βιοποικιλότητας από τοπικές κοινότητες. Το πολύγονο έχει βαθιές ρίζες και αντοχή στα πιο πολλά ζιζανιοκτόνα (εκτός από το ICADE της Dow Chemicals).

 
Στο διαδίκτυο
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο