Bijenteelt: Best Practice

Bijenhouden: duurzaam gebruik van fauna met verstrekkende gevolgen

Bestuiving door insecten is noodzakelijk om de rijkdommen van de natuur in stand te houden. Veel bloeiende planten en de dieren die zij voeden zouden niet kunnen overleven zonder insecten. Hetzelfde geldt voor veel voedselgewassen voor de mens. Een groot gedeelte van de bestuiving kan worden uitgevoerd door bijen. Dit betekent dat de domesticatie van bijen, in eerste instantie gemotiveerd door de oogst van honing en bijenwas, van nog groter belang is.

Europees Milieuagentschap
Europees Milieuagentschap

Een recente ontwikkeling is de rol hiervan in de stedelijke ecologie. Bijenkorven op gebouwen kunnen honing produceren als er een passende omgeving is waar bijen kunnen foerageren, wat een motivatie is voor lokale leefgebieden met verschillende soorten en dus stedelijke voedselnetwerken verbeteren. In Kopenhagen, in navolging van meerdere projecten in Europese steden, is het Copenhagen City Honey Cooperative met een project begonnen na de Klimaatconferentie in 2009. Het doel hiervan was het laten herleven van de Deense honingindustrie en werkverschaffing. Gelijktijdig met de lancering van de Naturalliance site is het Europees Milieuagentschap toegetreden tot het Bybi project met degenen in de gebouwen er naast.

Neem a.u.b. contact met ons op als u andere voorbeelden kent van bijenhouders die een habitat met een meerwaarde voor natuurbescherming behouden of herstellen om de opbrengst van hun bijenproducten te verhogen. We zouden graag cijfers willen geven in de trant van “door het uitbreiden van het gebied met wilde bloemen van X naar Y, wordt het aantal bijenkasten ondersteund door het gebied verhoogd van X1 naar Y1”.

 
Op Internet
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo