Bihållning: Bästa Praxis

Biodling: ett hållbart utnyttjande av vilda djur med bredare konsekvenser

Pollinering av insekter är nödvändig för att bibehålla naturens rikedom. Många blommande växter och djuren de ger näring skulle inte kunna överleva utan insekter, inte heller många livsmedelsgrödor för människan. Mycket av denna pollinering kan utföras av honungsbin. Således, även om domesticering av bin skulle motiveras av skörden av deras honung och bivax, har biodling ännu större betydelse.

European Environment Agency
European Environment Agency

En ny utveckling är dess roll i urban ekologi. Bikupor på byggnader kan skapa honung om det finns adekvat livsmiljö där bina kan leta efter föda, vilket är en motivation för lokala livsmiljöer som är bättre för andra arter och därmed börjar förbättra städernas näringsnät. I Köpenhamn, som följer ledningen av projekt i många städer över hela Europa, startade Copenhagen City Honey Cooperative ett projekt efter klimatkonferensen 2009 i syfte att återuppliva en dansk honungsindustri och ge sysselsättning. Samtidigt som starten för Naturalliance siten gick European Environment Agency med i Bybi projektet med dem i deras närliggande byggnader.

Kontakta oss gärna om du vet andra exempel på biodlare som bevarar eller återställer livsmiljön med vidare naturvård i syfte att öka sin skörd av bi-produkter. Vi skulle ta fram siffror som "genom att öka området vilda blommor från X till Y hektar, antalet bikupor som kan få stöd skulle höjas från X1 till Y1"

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo