Arıcılık: İyi Uygulama

Arıcılık: daha geniş etkiler ile birlikte yaban hayatının sürdürülebilir kullanımı

Böcekler yoluyla tozlaşma doğanın zenginliğinin korunması açısından ana unsurdur. Bir çok hayvan, çiçek açan bitki ve insanların beslendiği ekinler böcekler olmadan büyüyüp gelişemezler. Tozlaşmaların bir kısmı da bal arıları tarafından yapılır. Arı yetiştiriciliği bal ve balmumu hasadı için teşvik edilse de, bunun dışında daha büyük öneme sahiptir.

Avrupa Çevre Ajansı
Avrupa Çevre Ajansı

En son gelişme kentsel ekolojideki rolüdür. Arıların beslenebileceği yeterli habitatın olduğu yerlerde, binalardaki arı kovanlarından bal üretilebilir. Böylece diğer farklı türlerden daha iyi olan yerel habitatlar için bir teşvik olur ve bundan dolayı yerel gıda ağlarının güçlendirilmesi başlayabilir. Kopenhag Avrupa çapında birçok kentte olan projelerin başını çekmektedir. Kopenhag Şehir Bal Kooperatifi, 2009 İklim Konferansı’ndan sonra Danimarka bal endüstrisini yeniden canlandırma ve iş alım sağlama amacıyla bir proje başlattı. Naturalliance sitesinin faaliyete geçmesiyle aynı zamanda Avrupa Çevre Ajansı, komşu binalarıyla Bybi projesine katıldı.

Eğer arıcıların ürün hasatlarını geliştirebilmeleri için daha geniş koruma habitatlarının korunması veya eski haline getirilmesi konularında başka örnekleriniz varsa, lütfen bizimle irtibata geçin. Yaban çiçekleri bölgelerini X hektardan Y hektar büyüklüğüne kadar artırmak, arı kovanları sayılarını X1 ve Y1'de yetişenlerden destekleyebilmek gibi modeller temin edilecektir.

 
Web üzerinde
tarafından desteklenir
TESS Logosu Game and Wildlife Conservation Trust Logosu Anatrack Ltd Logosu Tero Consulting Logosu COUNT Logosu