Arter och Livsmiljöer

Väderprognoser görs på kartor. På samma sätt,kommer Naturalliance att använda kartor för att prognostisera naturrikedomarna, på era marker, i våra samhällen och hela Europa. Som med väderprognoser, behövs det vetenskap och lämpliga kartor för att prognostisera hur naturen kommer att förändras när mark och klimat förändras. Vi tänker oss att ni använder våra prognoser för att planera återuppbyggandet av naturrkedomar på er mark.

Satellitkartor stödjer populationsmodeller för att prognostisera stora arter.
Satellitkartor stödjer populationsmodeller för att prognostisera stora arter.

Våra Vetenskapsidor förklarar att en del av vetenskapen är tillgänglig nu, men mycket återstår att göra. Forskarna kommer att behöva stöd, både med finansiering och uppgifter,för att göra jobbet. Det är vad Naturalliance syftar till att hjälpa dig att skaffa, genom prenumeration och kartläggning. Prenumeration är viktigt för att bidra till att utveckla vetenskapen. Kartläggning är viktigt eftersom prognostisering bara kan ske utan kostnad om kartorna är gratis.

Många organisationer kartlägger arter i hela Europa. Vi kommer att länka dig till dem som gör det enkelt och roligt, och gör sina uppgifter tillgängliga för Naturalliances prognoser.

Kartor är allmänt tillgängliga på datorer. Men vägkartor och fotografiska bilder för navigering är inte livsmiljökartor. För att prognostisera naturrikedomar, behöver vi kartor över livsmiljö eller marker. Det finns en utmärkt markkarta över hela Europa, som administreras av European Environment Agency och är gratis att använda. Vi hjälper dig att använda den för betrakta områden ned till storleken 250 m x 250 m.

För att prognostisera små arter behövs kartor i gårds- (ovan), fält- och trädgårdsskala.
För att prognostisera små arter behövs kartor i gårds- (ovan), fält- och trädgårdsskala.

Men för att kartlägga livsmiljöer på 5 m, för enskilda träd, eller ner till 1 m, för grupper av växter och insekter, som göder alla större djur, behöver vi din hjälp att bygga dessa gratiskartor. Om du registrerar dig och prenumererar kan du ladda ner vår kartograf och kommer att kunna engagera dig i personlig- och kommun-kartläggning. Naturalliances vision är att information från sådana projekt så småningom kommer att kartlägga europeiska livsmiljöer på tillräckligt fin skala för att prognostisera naturrikedomarna överallt.

 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo