Trädgårdsskötsel: Bästa Praxis

Blomsterfloden över hela London
Vägkanter kan utgöra fin livsmiljö för vilda blommor om de hanteras på ett bra sätt.
Vägkanter kan utgöra fin livsmiljö för vilda blommor om de hanteras på ett bra sätt.

Vilda blommor, trots att de vanligtvis finns på landsbygden, kan ge fördelar i städerna också.För att få en mängd olika insekter, som fåglar och reptiler kan vara beroende av, behövs områden av vild vegetation som hänger ihop, eftersom rörliga arter lätt förloras från små isolerade områden. Sådan sammakoppling kan också vara viktig i kraftigt odlade landskap. Områden med vilda blommor, både i trädgårdar, öppna ytor i staden, längs vägkanter och stigar på landet, ger både sammanhang, och är vackra att se på.

"River of Flowers" började som ett kommunprojekt lett av " The Archway Herbal Clinic" för att skapa en " flod" eller "pollineringsström" av blommor som flyter genom norra London. Den ger ett halsband av foder för pollinatörer, bin, fjärilar och hoverflies i staden och hjälper vilda växter att överleva. Sedan starten har "River of Flowers" varit inblandad i skapandet av många nya urbana ängar i hela London.

Detta har delvis uppnåtts direkt, genom " Urban Meadows Floral Bank." Men "River of Flowers" har även varit framgångsrika genom att bilda många kompanjonskap med miljövårdsorganisationer och andra medborgargrupper på lokal och nationell nivå. Odlingsprojekt för grödor är engagerade eftersom vilda blommor också kan odlas med grödor, för att locka pollinatörer och djur som äter trädgårdsskadedjur. Det finns ytterligare stöd från hemsidan, föredrag, rådgivningssammankomster, workshops om vilda blommor och andra evenemang.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo