Jakt

Unesco erkänner falkenering, med rovfåglar som den här tränade höken, som ett kulturarv
Unesco erkänner falkenering, med rovfåglar som den här tränade höken, som ett kulturarv

Att döma av vanorna hos våra närmast besläktade arter, är jakt lika gammal som mänskligheten. Från mindre än 1% till nästan 8% av befolkningsgrupperna i europeiska länder är jägare, mestadels med vapen men traditionellt också med jakthundar, tränade rovfåglar, illrar och med bågar. I de länder med flest jägare och fiskare, i kombination med det största BNP värderas bevarandet högst för alla arter. Jägare är vanligast där befolkningstätheten är låg och mycket semi-naturlig mark ger goda förutsättningar för djurlivet. Studier visar att jägare skapar ekologiska fördelar när det gäller naturvårdande skötsel, sociala fördelar i fråga om miljöansvar och ekonomiska fördelar genom de årliga utgifterna i Europa på cirka € 16 biljoner för sin passion. Genom att kombinera en bra organisation och höga individuella utgifter , överträffar jägare alla andra europeiska fritidsaktiviteter som är beroende av vilda resurser.


Även om en del inte ser fördelarna med jakt ,bör jakt bli socialt hållbart där jägare vinner lokalt stöd genom att bidra till att öka naturens rikedom. Naturalliance skulle vilja hjälpa till med ta samarbetet, som Europeiska kommissionen redan har format mellan hållbar jakt och skyddsintressen i hela EU ,till lokal nivå. Det skulle hjälpa om de nationella regeringarna tillämpar rekommendationerna i den Europeiska Stadgan om Jakt och Biologisk mångfald, som ger råd om hur jakten bäst kan bidra till naturvård, organisationer i Naturalliance hjälpte till att utarbeta denna stadga för organet som representerar alla europeiska stater, Europarådet .

BÄSTA PRAXIS. På grund av jägarnas värde för markägare, är Wildlife Estates Scheme of the European Landowners vårt första exempel på hur jakt kan gynna vilda resurser.

PRODUKTION. För att hjälpa jägare att förbättra sina relationer med andra intressen,kommer Naturalliance att inrikta sina länkar mot vägledning till metoder för viltproduktion som gynnar andra arter också, vi kommer också länka dig till organisationers sajter som bevarar naturen genom jakt.

PROBLEMLÖSNING Många studier visar nu att rovdjur är viktiga för vilt och andra djur uppfödda på marken, så vi kommer att fokusera på effektiv avskräckning och på avlägsnande av rovdjur särskilt genom icke-dödande metod.

KARTLÄGGNING. Detaljerad kartläggning av icke odlade livsmiljöer är viktig för modellbaserade prognoser av viltstammarna och särskilt för att kombinera ekonomin för vilt och jordbruk. Vårt enkla kartverktyg har redan testats för kartläggning av vilt och deras livsmiljöer, och vi kommer att bygga länkar till mer programvara för att räkna vilt och andra arter.

Vänligen REGISTRERA dig,för att hjälpa oss att hjälpa dig att:

• Vinna erkännande för din vård och förvaltning som gynnar de icke jagade arterna också,
• Berätta vad du tyckte i utbyte mot kunskaper från andra,
• Få flexibilitet att vårda rovdjur när de är sällsynta men för att hantera dem när de är vanliga;
• Uppmuntra markanvändning som ger större möjligheter att driva din passion lokalt.

När du registrerar dig kan du fylla i vår ENKÄT för att berätta för oss vilken information du helst skulle vilja ha.


 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo