Om Naturalliance

Människan utvecklades under många årtusenden som jägare och samlare. Under en mycket kortare tidsperiod sedan den senaste istiden började vi odla många vilda växter och ha boskap. Denna innovation gjorde att befolkningsgrupper växte och utvecklade stora bosättningar med specialiserade tekniker. Alla dessa ökade trycket på världens naturresurser, så att bördig mark domineras av ett fåtal domesticerade arter som framställer livsmedel och andra råvaror för att utvidga städer.

Ändå beror kulturen på den europeiska landsbygden fortfarande mycket på naturens rika variation. I länder med tillräckligt med regn odlar en majoritet av hushållen på landsbygden trädgårdar. I Europa som helhet,samlar ungefär en tredjedel av landsbygdens vuxna naturliga blommor, frukter, svampar och bränsle, ungefär en tredjedel så många fiskar, och det går ungefär tre sportfiskare på varje fritidsjägare. I vissa länder, tittar en stor del av landsbygden folk på och matar vilda djur.

Överlappningen mellan dessa stora intressegrupper innebär att många som förvaltar mark i trädgårdar,på bondgårdar och i skogar också jagar, fiskar och samlar. Alla dessa intressen tenderar att drabbas när Europas naturrikedomar går förlorade. Trädgårdar har färre pollinatörer. Människor reser längre för att titta på vilda djur eller samla vild mat. Antalet jägare och fiskare minskar. Inkomstmöjligheter från allt detta minskar för lokala bönder och skogsbrukare.

Naturalliance har nu tre nya ämnen och ett reviderat ämne på toppen av listan till vänster. Det viktigaste av allt är nu att Naturalliance erbjuder ett system som så enkelt som möjligt, och med låga kostnader, hjälper lokala tjänstemän och organisationer och deras personer och medelmmar, att jobba bättre tillsammans för miljön, hälsa, utbildning och andra saker. Sprid gärna denna information om det nya systemet för samhällssamarbete. Två andra helt nya ämnen, om Återställning av naturen och om Hanteringen av utländska arter är också högt upp på listan. Det finns nu också nya riktlinjer från Europarådet om bästa praxis för att plocka svamp, och av den anledningen har ämnet Plocka frukt, svamp och andra naturprodukter flyttats uppför listan.

Våra mål

Naturalliance försöker vända den nuvarande nedåtgående spiralen genom att upplysa, entusiasmera och möjliggöra för lokalbefolkningen att bevara och återställa naturens variation i Europa. Vi strävar efter att hjälpa alla som sköter mark och arter att öka naturens rikedom på sätt som förbättrar fritidsverksamhet och sysselsättning, genom :

 • " Learning by doing " för att skapa intresse för vilda resurser och öka deras tillgänglighet.
 • att uppmuntra lokalbefolkningen och organisationer att vara ambassadörer för hälsa och rikedom från naturen.
 • att öka intäkterna för att spendera lokalt genom att minska behovet att resa för att njuta av vilda djur och växter.
 • ökande vinster från naturrikedomar över kostnaderna för hanteringen behövs för att säkra dem.
 • göra det möjligt för lokalbefolkningen att dela den kunskap som gör att styrsystemet blir bättre och bättre.

Registrera

Vill du:

 • klara dig med vägledning och incitament snarare än stelbent lagstiftning?
 • lära dina barn och barnbarn att njuta av en landsbygd som är rikare i naturen?
 • samla in bevis för att visa att kontraproduktiv styrning bör överges?
 • arbeta tillsammans med andra intressegrupper och regeringen snarare än trots dem?
 • bygga landsbygden där både jobb och naturrikedomarna drar nytta av olika markanvändning?
 • låta allmänna restriktioner ersättas med vägledning och incitament som är känsliga för lokala förhållanden?
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo