Skogsbruk: Bästa Praxis

Tyskt Guld och "Icke Skogsvirkesprodukter"

För bästa praxis inom skogsbruket var det omöjligt att välja mellan två mycket olika exempel. Så här är båda, tillsammans med andra idéer.

En 50 år gammal bokplantering
En 50 år gammal bokplantering

Intensivt skogsbruk tenderar att producera jämngamla bestånd av ett eller två trädslag. Dessa trädodlingar erbjuder i allmänhet för lite variation för de flesta vilda arter att överleva i. Detta kan också ha produktionskostnader, till exempel när vissa skadeinsekter frodas på grund av brist på speciella rovdjur. Det kan dock även ha fördelar för skadedjurshantering. Till exempel, dödar grå ekorrar unga bokar i blandskog genom att dra bort barken, men inte i isolerade bestånd eftersom det finns så lite annan mat för dem.

Mångfalden av bokbestånd ökar när träd åldras, men deras kärnvirke tenderar att mörkna med tiden från ett jämnt vitt. Detta befrämjar avverkning när träden är bara 100-120 år för att undvika lägre priser för "icke-standard "trä. Men vinsten att använda det mörkare träslaget ,i synnerhet som förstklassiska "German Gold"- möbler i Mellanöstern,har ökat efterfrågan på det färgade äldre träet i de västra delarna av Tyskland, som Saar-Hunsrück och Westeifel.

Frukt och svamp som
Frukt och svamp som "Non Timber Forest Products " i Sverige

Vinster som skapar nya marknader är en bästa praxis för att uppmuntra miljövänlig hantering av trädskördar. En annan är att öka kunskapen om marknadsvärdet av befintliga "Non Timber Forest Products" Världsbanken undersökte värdet av sådana produkter runt Medelhavet, och uppskattade värdet av ved, kork, foder, svamp, honung och andra NTFPs till i genomsnitt € 41 per hektar och år för länderna i södra Europa. Vinster av produkternas fritidsaspekt, och särskilt genom att innefatta fritidsanvändning av viltarter, skulle tendera att förstärka dessa värden. Utmaningen är att få bästa värde för markägaren av dessa vinster för lokala kommuner.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo