Sportfiske: Bästa Praxis

Bevarande genom Sportfisket i Nederländerna

En av utmaningarna för att finansiera den forskning och organisation som krävs för att återställa naturens rikedom är att varje steg på vägen kan gagna väldigt många människor, men bara skapa en liten fördel för var och en. Kan små bidrag samlas ihop till varje steg på miljövårdsstegen?

Forskning, utbildning och restaurering genom Sportvisserij Nederland
Forskning, utbildning och restaurering genom Sportvisserij Nederland

I Nederländerna fann regeringen ett sätt för sportfiskare, som det finns ca 2 miljoner av, att bidra till återupprättandet av inlandsfisket. De bad sportfiskare över 18 år att betala en årlig licensavgift på 40 € till fiskeklubbarna; ca 550 000 fiskare har detta VISpas. En del av den avgiften (7 € miljoner euro årligen) anslås till Sportvisserij Nederland, en organisation som kombinerade den statliga administrativa sportfiskeavdelningen med de privata fiskeklubbarna. Dessa intäkter sysselsätter omkring 40 ekologiska och hydrologiska forskare, ingenjörer och utbildningspersonal. De arbetar för att återställa vattenmiljön i Nederländerna och utbilda fiskare. För att uppnå det senare, publicerar Sportvisserij Nederland en månatlig tidskrift , Hét Visblad ,för sportfiskaren. De publicerar även en tidskrift för fiskforskare och fiskevattensvårdare och har ett eget tv-program som heter Vis TV.

Av en halv miljon unga sportfiskare i Nederländerna, är 30%  flickor.
Av en halv miljon unga sportfiskare i Nederländerna, är 30% flickor.

Ett problem de ägnar sig åt är de många hinder som reglerar vattenflödet i Holland och hindrar fisk från avel. De flesta fiskar vandrar för att lägga sina ägg i vatten som är rika på föda och säkra för småfisk. Laxen vandrar långt för att föda, men många andra arter behöver flytta kortare sträckor. Denna nya organisations arbete att möjliggöra fiskvandring över många holländska vattennivåer, har skapat en industri i nya turbiner som låter vattnet strömma för att generera el utan att skada fisken.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo