Regeringen: Bästa Praxis

Biologiska mångfaldsstadgarna från Europarådet
Europarådets byggnad i Strasbourg
Europarådets byggnad i Strasbourg

Konventionen om Biological Diversity (CBD) har lämnat vägledning om ekosystemets grepp på miljövård. Enligt "Malawi Principles",ska människor behandlas som en del av ekosystemet eftersom "vi är alla i det tillsammans" . CBD har även lämnat Addis Abeba Principer och Riktlinjer om hur du vårdar genom en hållbar användning. Det finns dock en svår klyfta mellan internationella principer och nationella lagar, föreskrifter och incitament.

Europarådet överbryggade denna klyfta genom parternas arbete i Bernkonventionen om Skyddet av Europeiska Vilda Djur och Växter. De insåg att både regeringar och medborgare behöver vägledning för hur man hanterar bevarande, och har skapat Stadgar som lägger ansvar på dem som styr och de som styrs.

Efter antagandet av en Europeisk Stadga om Jakt och Biologisk mångfald 2007, antogs en Stadga om Fritidsfiske och Biologisk mångfald 2010. Du kan hitta stadgetexterna genom att besöka sidan om Produktionsidéer, via länken till höger. En stadga om bevarande genom att samla vilda svampar och växter är nu under utarbetande.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo