Hantering av Reservat

 Skogsreservaten Laurel på La Gomera är gammal livsmiljö och viktiga för vattenförsörjningen
Skogsreservaten Laurel på La Gomera är gammal livsmiljö och viktiga för vattenförsörjningen

Skydd är ofta nödvändigt för att bevara de sista exemplen på sällsynta livsmiljöer eller arter, särskilt under perioder av intensiv urbanisering eller förändring av markanvändningen. Med administration som är välvilligt inställd till lokala kommuner, kan sådana områden vara värdefulla för rekreation och för att de också bevarar traditionell markanvändning. Idealiskt för den skyddade jordbrukskunskapen och arterna vore att senare återställas till områden som skapar buffertar kring reservat och ännu längre bort för att skapa gröna nätverk.

Sådana resultat kräver noggrann planering för att säkerställa social tolerans och ekologisk förståelse. Denna planering är avgörande för den mångfaldiga markanvändningen som kommunerna kan dra nytta och därmed ge sitt stöd. Naturalliance kommer att göra allt man kan för att uppmuntra miljövård genom användning, för att minska kostnaderna för strikt skydd och uppmuntra restaurering av naturens rikedomar i utarmade landskap.

BÄSTA PRAXIS. Ett exempel från Estland om kommunens nyttan av att hantera reservat.

PRODUKTION. Skyddade områden bevarar ofta tidigare markanvändning som gynnade vissa arter, och kan alltså bero på ett system som kan dokumentera och dela kunskap om hanteringen.

PROBELMLÖSNING. Reservat påverkas av främmande arter eller hård markhantering i omgivande områden. Naturalliance kommer att samla kunskap från andra områden som har hanterat dessa frågor.

KARTLÄGGNING av livsmiljöer och arter är viktigt för att bedöma hur ett reservat svarar på skötsel och yttre tryck, det gör det därmed lättare att planera för att optimera besöksvägar och mildra andra konsekvenser.

Vänligen REGISTRERA, för att hjälpa oss att hjälpa dig att:

• få tillgång Europas omfattande flerspråkiga kunskaper om hantering av sällsynta arter och livsmiljöer,
• Förstå hur samhällen och andra intressegrupper kan komplettera dina ansträngningar,
• förutsäga effekterna av yttre faktorer, såsom klimatförändringar, och därmed anpassa dig till dem.

När du registrerar dig kan du fylla i vår undersökning att berätta för oss vilken information skulle du helst vilja ha.

 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo