Vattenbruk: Bästa Praxis

Våtmarken vid Harka Gård i Sverige
Den konstgjorda våtmarken på Harka Gård
Den konstgjorda våtmarken på Harka Gård

Våtmarken på Harka Gård i Sverige skapades av den berömde wildlifebiologen Professor Vidar Marcström för att lösa ett problem som påverkar Östersjön. Östersjön har drabbats hårt av föroreningar,med bland annat kväve- och- fosforavrinning från jordbruket. För att minska denna förorening har några kustnära vattendrag dämts upp, för att möjliggöra reglering av föroreningar på land. Däremot kan fördämningar skada migrationer som behövs för många lekande fiskar.

Marcströmmetoden är att gräva en bred och grund kanal parallellt med det huvudsakliga vattenflödet, med dammar i början för att tillåta påfyllning och i slutet för att möjliggöra tömning. Huvudflödet kan behålla lite vatten, men största delen av flödet saktas ner för att fälla ut närande kväve och fosfor, där de berikar växtligheten i kanalen. De fantastiska växtbetingelserna för växter och tillhörande ryggradsdjur göder fisk och ankor, som båda kan fångas för att göra en financiell vinst. Dessutom kan hela kanalen tömmas för att ta bort växtlighet som kan användas som kompost när den blir för tät.

Våtmarken är idealisk livsmiljö för simänder
Våtmarken är idealisk livsmiljö för simänder

Denna vattenbruksteknik är mer flexibel i drift än mer naturliga våtmarker. Den är mest lämplig för mycket flacka förutsättningar som bara finns vid översvämningsområden, därför att kanalen bara är 40-50 cm djup för att maximera växternas tillväxt. Men där metoden är möjlig, är svenska myndigheter beredda att ge 90% bidrag till uppbyggnad.

 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo