Skogsbruk

Europeiska skogsbruket skapar en variation av livsmiljöer för vilda djur
Europeiska skogsbruket skapar en variation av livsmiljöer för vilda djur

Skogsbruk är näst efter jordbruket i Europas markanvändning. Under detta International Year of Forests (Internationella Skogsåret), omfattar skogsmarken 42% av EU och ökar i många länder. Skogsmarken har stor potential för att låsa undan koldioxid, t.ex. i byggnader och möbler. Skogsbrukare i Tyskland var också upphovsmännen till begreppet "sustainable use" (hållbar användning). Däremot kan ett intensivt skogsbruk minska naturens rikedom .


Att skapa och hantera skog sker i ett längre tidsperspektiv än jordbruk, eftersom skogsskördar tar årtionden att växa till sig. Detta gör förutsägelser om klimatet viktiga, och innebär också att problem med skadedjur kan förstöra år av ansträngningar. Vad är skogsbrukets motsvarigheter till bevarande av åkerrenar och skalbaggsbanker som hjälper naturvården och skadedjursbekämpning inom jordbruket? Lokala kommuner kan vara beroende av skogsmarken av praktiska resurser (till exempel svampar, bär, ved och vilt), som skydd och för andra bekvämligheter. Detta intresse kan gynna skogsplantering, men innebär också ansvar för samhällelig hantering och viltvård speciellt när grödorna skördas.

BÄSTA PRAXIS Idéer för att uppmuntra äldre skog och uppskatta andra icke-timmervärden

PRODUKTION. Kunskap om träd är så viktigt att man har redan börjat stödja verktyg för skogsbruket. Naturalliance ser möjligheten att göra skogen mer produktiv för ägare, lokalbefolkning och samhället som helhet.

PROBLEMLÖSNING Vi har mycket information att samla för att hantera arter som skadar skog.

KARTLÄGGNING. Skogsbrukare har börjat använda sig av kartläggning av livsmiljöer för skogsplantering. Naturalliance vill uppmuntra användningen av de bästa systemen.

Vänligen REGISTRERA dig för att hjälpa oss att hjälpa dig att:

• Plantera vad du anser bäst i det långa loppet i en föränderlig värld,
• Styra arter som kan förstöra år av arbete på några dagar,
• Dra nytta av fritidsanvändning av din mark och dess övriga tjänster till samhället.

När du registrerar dig kan du fylla i vår ENKÄT för att berätta för oss vilken information du helst skulle vilja ha.

 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo