Jordbruk

Blandad jordbruksmark i Spanien
Blandad jordbruksmark i Spanien

Ungefär hälften av marken i Europa används för jordbruk. Jordbruket skapade ursprungligen olika livsmiljöer.Men ,stöd från regeringar har i kombination med modern teknik uppmuntrat intensifierad och mindre varierad markanvändning. En del jordbruk har börjat skada andra viktiga tjänster från landskapet, vilket inkluderar uppfriskning av luft och vatten, skapandet av jord och pollinering av växter, reglering av översvämningar, skadedjur och sjukdomar och tillhandahållande av rekreation.

Lyckligtvis håller statliga ersättningar på att ändras för att upprätthålla och återställa arbetet med jordbruksmark för kommunen.. Privata betalningar för rekreation kan bevara också. Det finns mycket information om hur man för en minimal kostnad för fruktbar odling kan öka naturrikedomarna, och hur denna kostnad kan kompenseras genom statliga och privata medel. Dock är informationen spridd över många länder och institut. Naturalliance syftar till att få denna information på en enda plats, också med uppgifter om föreskrifter, övriga kostnader, subventioner, marknader och väder, och du kan sedan få hjälp med att kombinera denna information med personlig kunskap, om dina grödor, din mark, andra livsmiljöer, boskap, vilda arter och hantering.

BÄSTA PRAXIS Loddington Estate, i Midlands i England, är vårt första exempel på hur jordbruket kan dra nytta av markens naturtillgångar.

PRODUKTION. Jordbruksvinster kan också dra nytta av vägledning om hur man bäst hanterar grödor och boskap. Naturalliance syftar till att bidra med länkar till den bästa forskningen och råd om hållbart jordbruk.

PROBLEMLÖSNING Problem från skadedjur och sjukdomar måste lösas på sätt som är effektiva omedelbart och på lång sikt, Naturalliance syftar till att tillhandahålla länkar till den bästa forskningen och råd om det också

KARTLÄGGNING Den ultimata avsikten är att bygga in all den allmänna och personliga kunskapen i digitala kartsystem som fungerar lika lätt som de färgade signalerna i en ordbehandlare, eller GPS-vägledning (satellitnavigering) i en bil. Detta kommer att ta tid, men som en start finns det ett enkelt kartverktyg och förslag till projekt som använder det.

Vänligen REGISTRERA dig, för att hjälpa oss att hjälpa dig att:

• Överlämna marken till dina barn i bättre skick än du fick den,
• Berätta vad du tyckte i utbyte mot kunskaper från andra,
• Dra nytta av fritidsanvändningen av din mark och dess andra tjänster till kommunen,
• Få ut mer av naturens rikedom än kostnaderna för förvaltning som behövs för att säkerställa den.

När du registrerar dig kan du fylla i vår undersökning och berätta för oss vilken information du helst skulle vilja ha.

 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo