Sportfiske

Ett fångat rovdjur
Ett fångat rovdjur

I förhistorisk tid bosatte sig, mänskliga populationer längs floder, förmodligen för att exploatera vattenrikedomar. Från 19% till 50% av de vuxna har någon gång gått och fiskat i de tre nordligaste europeiska länderna, totalt cirka 5% av EU: s befolkning går och fiskar. En nyligen genomförd studie visade att de europeiska länderna med de högsta bevarandestatus för alla arter var de med flest sportfiskare och jägare, i kombination med många våtmarker och hög BNP, kanske var det delvis därför lokala miljöbeslut påverkades mest av icke-statliga organisationer i länder med mest fiske. Studier visar också att sportfiskare skapar ekologiska fördelar och naturvårdande skötsel. Sportfiskare gynnar också ekonomin genom att spendera € 19biljoner på sin passion årligen i Europa .

Sportfiskare har mycket kunskap om naturens rikedomar i vatten. Det gynnar alla om de delar denna kunskap med andra intressen för att återställa floder, sjöar och hav som har skadats av industrin, vattentäkter och vårdslös markanvändning. För att främja sådant samarbete, hjälpte organisationer i Naturalliance delar av FN och Europarådet (som representerar alla europeiska stater) att utarbeta en stadga om fritidsfiske och biologisk mångfald.

BÄSTA PRAXIS Ett initiativ av regeringen i Nederländerna är vårt första exempel på hur man får det bästa från fritidsfiske för att bevara och och återställa naturrikedomar.

PRODUKTION. För att hjälpa sportfiskare att få sina intressen uppskattade, försöker Naturalliance styra fiskeriförvaltning för sportfiske på ett sätt som gynnar vattensystemet, och det mänskliga samhället som helhet.

PROBLEMLÖSNING Användning av dricksvatten, bevattning, energiproduktion och rekreation kan alla konkurrera med fritidsfisket, så att hitta optimala lösningar för alla är ett av våra viktigaste mål.

KARTLÄGGNING Programvara för att förstå fiskens rörelser initierades inom Naturalliance, vi förutser förbättringar för att visa hur livsmiljöer bäst kan ge fortplantning, skydd och fiskföda

Vänligen REGISTRERA dig, för att hjälpa oss att hjälpa dig att:

• Få vattenresurserna hanterade för fisk likaväl som för samhällets behov och rekreation,
• Balansera behoven och nyttan av fritidsfiske och yrkesfiske,
• Återfå friska fiskbestånd i sjöar, floder och havet.

När du registrerar dig kan du fylla i vår ENKÄT för att berätta för oss vilken information du helst skulle vilja ha.

 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo