Jakt: Bästa Praxis

Wildlife Estates Europeiska Markägarorganisation
Hedlandskap på Langholm Estate sköts för röd ripa och kärrhökshönor
Hedlandskap på Langholm Estate sköts för röd ripa och kärrhökshönor

Certifiering är ett sätt att känna igen överlägsenhet. Den kan visa att mat, vin, trä eller andra rikedomar i naturen kommer från en källa där lokal kompetens och lokala metoder garanterar smak eller hållbart nyttjande. Detta erkännande kan ge en ekonomisk fördel, eller helt enkelt tillfredsställandet att ha uppnått bästa möjliga standard.

Projektet The Wildlife Estates uppmuntrar till hög kvalité på förvaltning av gods Lantegendomar har stora områden som vanligtvis stöder olika typer av markanvändning. Stabilt ägande gynnar planering för långsiktig ekologisk hållbarhet, men det måste också finnas ekonomisk hållbarhet. Dessutom kräver social hållbarhet goda relationer med alla intressenter, däribland anställda, närboende och myndigheter. Detta initiativ av ELO certifierar både god förvaltning och naturvård , med särskild hänsyn till de olika typer av jakt som kan vara en viktig del av godsens aktiviteter i Europa.

Poäng för biologisk mångfald är viktiga för certifiering som Wildlife Estate
Poäng för biologisk mångfald är viktiga för certifiering som Wildlife Estate

Det finns ett poängsystem, som inkluderar områden och balans av odlade och mer naturliga livsmiljöer och antalet arter av stort intresse för bevarande. Poängsystemet justeras för den biogeografiska regionen, att ta hänsyn till den härliga omäxlingen i de europeiska landskapen. Ett särskilt inslag på flera gårdar är deras bevarande av stora och sällsynta rovdjur, vars föda delas med jägare.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo