Motion: Bästa Praxis

Naturrikedomar på golfbanor

I länder där det finns relativt lite kvarvarande naturlig eller delvis naturlig mark, ger områden som är avsatta för rekreation möjlighet att dra nytta av naturen. Vägar för promenader, löpning, cykling och ridning är möjliga naturkorridorer, medan större områden kan bevara populationer av arter som annars inte skulle överleva lokalt.

Golfbanor kan ge värdefulla delvis naturliga livsmiljöer
Golfbanor kan ge värdefulla delvis naturliga livsmiljöer

Golfbanor ger perfekta möjligheter att erbjuda delvis naturliga livsmiljöer. Välskötta landskap kan vara angenäma vyer samt kräver större skicklighet när man spelar. Ruffen kan bli mycket rik på naturlig växtlighet om den klipps eller betas på ett kunnigt sätt. Sandbunkrar kan bli hemvist för vissa reptiler och ryggradslösa djur, medan vattenhinder blir små vattenekosystem. Även de kortklippta områdena kan ge bra föda för vissa fågelarter.

"Audubon Society", som är etablerat i USA, har ett Kooperativt Fridlysningsprogram för golfbanor och har utvidgat detta till Europa. I Portugal finns ett bra exempel på golfbanan Oltavos Dunes, där skapandet av permanent vatten och återställande av hotade växtarter efter att man har tagit bort främmande arter har varit viktigt. En ny kandidat för certifiering är ett projekt på det forntida House of Bragança Estates: Herdade de Roncão d´el-Rei har ett starkt engagemang för positiv inverkan på den lokala naturen och skapande av arbetstillfällen.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo