Vetenskap: Bästa Praxis

Projekt planerade i den europeiska specialistgruppen för hållbar användning.

Det finns många sätt för vetenskapen att stödja naturens rikedomar. Forskningen kan visa naturens betydelse, vilket kan motivera dess bevarande. Studier kan också hjälpa till med att förvandla motivation till praktisk bevarande. Medlemmar i European Sustainable Use Specialist Group från IUCN (International Union for Conservation of Nature) utformade sådana projekt att förbereda för Naturalliance.

 Iakttagelser av rådjur(vänster) och livsmiljöer (höger) kartlagda av invånare i ett lokalt brittiskt samhälle.
Iakttagelser av rådjur(vänster) och livsmiljöer (höger) kartlagda av invånare i ett lokalt brittiskt samhälle.

I dessa projekt, finansierade Europeiska kommissionen forskare från många länder att arbeta tillsammans. Ett projekt visade att mer än 30 miljoner deltagare i aktiviteter som är beroende av naturen spenderar minst € 40 biljoner på sportfiske, jakt och fågelskådning i Europa varje år. Ett annat projekt visade ännu fler människor på landsbygden som plockade vilda växter, som använde landsbygden till motion eller utfodrade djur för att titta på det hemma (se länk nedan till Topicsidan). Fallstudier visade att sådana människor var starkt motiverade att övervaka arter och kartlägga lokala livsmiljöer. Dessutom tenderade länderna där tjänstemännen gjort flest uppskattningar att förhindra skadliga miljökonsekvenser vara de, där landsbygdsförvaltningarna satte mest värde på naturresurser.

Naturalliance kommer att ge stöd för beslut som påverkar naturens rikedomar, och för medborgaren vetenskap som registrerar resultaten av sådana beslut. Utbyte av information kommer så småningom att ske främst genom kartläggning. Till att börja med ordnar vi därför med ett kartverktyg och några länkar, på Opportunities pages för Jordbruk, Fiske, Reservat, Regering & Kommuner,till de 10 modeller som anses mest användbara för handhavare utan vetenskaplig utbildning. Vi vill tillhandahålla fler modeller som passar för vilken användare som helst. De som är listade som Opportunities for Science kanske kan vara lämpliga en dag. Var snäll och lägg till andra i TESS databasen. Det finns en länk till den nedan, och till andra siter för inspirerande naturkunskap för medborgare.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo