Samlande: Bästa Praxis

Havtornsskörden Sfântu Gheorghe i Rumänien

The European Code of Conduct for Gathering Fungi

Enough for dinner.
Enough for dinner.

To eat fungi is to eat at the oldest table on the Earth. The evolution of fungi diverged from animals, which are closer relatives than are plants, a billion years ago, and fungi were probably the first complex beings on land. Indeed, fungal life underpins much of what we enjoy, by recycling nutrients, enhancing the growth of plants, and as yeasts used for bread and alcohol.

You who gather wild fungi are much more common across Europe than those who enjoy wild resources through hunting or fishing. You can be very important for maintaining and rebuilding the riches of nature if you are considerate for others benefiting from fungi, and especially if you join in activities to preserve and restore the habitats which provide your enjoyment.

The Bern Convention of the Council of Europe has created a Charter for Fungi-Gathering and Biodiversity, of which this annex is a part. The Bern Convention was assisted by the International Union for Conservation of Nature (www.iucn.org); the whole charter, further advice and links to useful organisations can be found at www.naturalliance.eu. As a minimum, please read and observe the following simple Code of Conduct.

NATURE, PEOPLE, AND YOUR OWN LONG-TERM ENJOYMENT WILL BE ENHANCED IF YOU:

IDENTIFY FUNGI: take a field guide and know the protected species as well as the toxic ones; don’t pick what you cannot identify; collect species that are locally common in preference to rare ones.

RESPECT REGULATIONS: be aware of and respect “no picking” areas, which may be necessary where human population density is high; consult land-managers, especially at nature reserves.

RESPECT NATURE: respect the need to leave soil and leaf litter undisturbed; allow fungi to open and release spores; leave those past their best; teach others to use these and other best practices.

CONSIDER OTHERS: always leave one fruiting body for other humans (e.g. photographers and those monitoring species), for other species that need food (e.g. insects) and for fungal reproduction.

AVOID WASTE: don’t pick more than you need; scatter trimmings where you pick; discourage others from wasteful damage to fungi, such as ‘off piste’ running, cycling and riding in woods where fungi are fruiting.

PAY YOUR WAY: reward landowners, with thanks if not a small gift, for preserving the habitats that benefit you; if required, pay fees or make other contributions.

HELP TO CONSERVE: assist with monitoring and restoring fungi and their habitats if asked; if possible, join organisations that provide guidance and organise conservation.

Sea Buckthorn Harvest at Sfântu Gheorghe in Romania

Havtorn är en fruktsam producent av gula bär
Havtorn är en fruktsam producent av gula bär

Sfântu Gheorghe (Saint George) är ett samhälle vid mynningen av floden Donau som kan nås endast vattenvägen. Den viktigaste fiskeindustrin med drivgarn och multi-kroklinor drabbades hårt 2006 av ett förbud mot att fånga stör. Biologer från " Danube Delta National Institute" hjälpte lokalbefolkningen att hitta möjliga alternativa vilda naturtillgångar. En möjlighet är en kustnära buske, havtorn, som producerar rikligt med gula bär som används i livsmedel, drycker och traditionell medicin.

Att skörda vass är redan en praktisk lokal industri, och det kändes som om havtornsbär skulle kunna vara värdefulla och åtminstone användas för att öka erfarenheten av besökare i en utvecklande turistindustri . Traktens barn satte igång med ett kartläggningsprojekt för att uppskatta havtornsområdet och därmed den potentiella skördens värde med hjälp av kart-och GPS-utrustning tillgänglig från Naturalliance.

Skolbarn tyckte om att kartlägga resursens omfattning
Skolbarn tyckte om att kartlägga resursens omfattning

Många projekt över hela Europa ger fördelar för lokala samhällen som hjälper till att bevara vilda växtarter. Vissa registreras som hållbar användning av vilda växter i ett "FairWild "certifieringssystem som fastställts av några stora internationella miljöorganisationer (högerklicka för Produktionsidéer). Projektet på Sfântu Gheorghe kan eller kan inte bli en ny framgång. Men oavsett det ekonomiska utfallet med havtorn, kommer alla traktens barn nu att se på denna stickiga buske med ny respekt och uppskattning.

 
På webben
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo