Gratis kartprogram

Livsmiljö och artkartografen från Anatrack.

Kartografen är gratisprogram från Anatrack , enligt TESS (Transactional Environmental Support System) forskningsprojektet i 7: e ramprogrammet för Europeiska kommissionen, men byggdes utanför TESS med egenutvecklade koncept.

Med kartografen kan vem som helst kartlägga livsmiljöer och arter i sin närmiljö. Genom att t ex börja med en karta eller flygfoto av sin trädgård, gård, skola eller lokal park , kan användarna snabbt och enkelt rita livsmiljöer och artinformation i detalj. Det kommer att vara möjligt att använda denna information på nätet för att studera och hantera vår miljö.

 
stöds av
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo