Lichaamsbeweging: Best Practice

De natuurlijke rijkdommen op golfterreinen

In landen waar relatief weinig natuurlijk of semi-natuurlijk land over is, vormen de gebieden gereserveerd voor recreatieve doeleinden en kans om van de natuur te genieten. Wandelroutes, hardloop-, fiets- en ruiterpaden zijn potentiele wildcorridors, terwijl grotere gebieden kleine populaties van soorten kunnen ondersteunen die anders niet op die plek zouden kunnen overleven.

Golfbanen kunnen nuttige semi-natuurlijke leefomgevingen bieden
Golfbanen kunnen nuttige semi-natuurlijke leefomgevingen bieden

Golfbanen bieden perfecte kansen voor semi-natuurlijke leefgebieden. Goed onderhouden landschappen kunnen een mooi gezicht zijn en meer vaardigheid vragen bij het golfen. De rough kan extreem rijk worden aan natuurlijke soorten als hij op een goede manier gemaaid of bergraasd wordt. Bunkers kunnen broedplaatsen vormen voor enkele soorten reptielen en ongewervelden, terwijl waterpartijen kleine aquatische ecosystemen vormen. Zelfs de kortgemaaide gebieden kunnen goede foerageerplekken zijn voor sommige vogelsoorten.

De Audubon Society, gevestigd in de Verenigde Staten, heeft een "Cooperative Sanctuary Program" voor golfbanen en heeft deze uitgebreid naar Europa. Een goed voorbeeld is de Oltavos Dunes baan in Portugal, waar het creëeren van stilstaand water en het herstellen van bedreigde plantensoorten een speerpunt zijn geweest na de verwijdering van uitheemse soorten. Een nieuwe kandidaat voor certificering is een project op de eeuwenoude "House of Bragança" landerijen: de "Herdade de Roncão d'el- Rei" heeft een sterke betrokkenheid bij positieve effecten op de lokale natuur en het scheppen van werkgelegenheid.

 
Op Internet
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo