Wetenschap

De Wetenschap van Naturalliance in het Europees Parlement
De Wetenschap van Naturalliance in het Europees Parlement

In 2010 hebben organisaties in Naturalliance op het internet gezocht naar modellen die kunnen worden gebruikt om veranderingen in de rijkdom van de natuur te voorspellen. Er waren meer dan 2000 modellen, maar minder dan 4% bleken geschikt voor gebruik op een lokale schaal door boeren, boswachters, tuinders en beheerders van terreinen voor de visserij, jacht en andere soortenbescherming. Deze modellen waren bijna allemaal alleen in het Engels beschikbaar. Er werd weinig moeite gedaan om modellen samen te voegen op een holistische manier. Grote databases zoals de kaart beheerd door het Europees Milieuagentschap met 250 x 250 m vierkanten van de habitats door heel Europa werden niet gebruikt.

Toch zijn er veel leefgebieden op een fijnere schaal in kaart gebracht door lokale beheerders van het land, door wetenschappers die soorten in kaart hebben gebracht en vrijwilligers voor natuurbehoud. De Wetenschap Best Practice pagina toont een kaart gemaakt door padvinders. Zulke kaarten zouden kunnen worden gekoppeld om veranderingen in soorten en daarmee de rijkdom van de natuur, te voorspellen over grote gebieden. Een hoofddoel van Naturalliance is het stimuleren van lokale ondersteuning van de besluitvorming gebaseerd op de kaart in ruil voor de kaarten die mensen creëren. Deze kaarten kunnen vervolgens worden gekoppeld voor een GIS dat beleid op hoog niveau kan ondersteunen. Onze visie is om alle betrokkenen te helpen, hetzij eigenaars, beheerders, overheid of burgers, om te profiteren van natuurlijke rijkdommen en ze dus te behouden. Om dit op lange termijn te laten werken, moeten we ook de wetenschappers ondersteunen die gegevens en modellen leveren voor ondersteuning van de besluitvorming, om erkenning en financiering te krijgen.

PRODUCTIE. Om een brug te kunnen slaan tussen de wetenschap en sociale voordelen uit soorten en land, zullen de modellen inclusief economische waardes of er makkelijk aan te koppelen moeten zijn.

PROBLEEMOPLOSSING. Modellen zullen moeten worden gebaseerd op mechanismen en causale relaties weergeven; burger-wetenschap kan de human resources opbouwen en modellen testen op de schaal van het landschap en gemeenschappen; uw uitdaging is om dat werk te begeleiden en plannen.

Het IN KAART BRENGEN van leefgebieden is essentieel voor ruimtelijk-specifieke modellen. De Naturalliance mapper, van oorsprong gebaseerd op onderzoek naar diersoorten is bedoeld als een openbaar instrument om te helpen met het bouwen en gebruiken van modellen.

MELDT u zich AAN, zodat wij u kunnen helpen om:

• Te zien hoe uw data en modellen ten goede komen aan de samenleving en de rijkdommen van de natuur;
• Ondersteuning te krijgen voor werk dat voordeel zal opleveren voor uw omgeving en carriere;
• Experimenten te plannen op landschaps- en gemeenschapsniveau om verbanden te begrijpen en voorspellingen te verbeteren.

Als u zich aanmeldt kunt u onze ENQUETE invullen om ons aan te geven welke informatie voor u belangrijk is.

 
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo