Beheer met paarden

Paarden beheren een heidelandschap
Paarden beheren een heidelandschap

Mensen werken al ongeveer 4000 jaar met paarden. Het grote belang van paarden voor het behoud van de rijkdom van de natuur wordt echter vaak over het hoofd gezien. Hun rol in het selectief en met een laag koolstofverbruik oogsten van hout is algemeen bekend. Ze kunnen worden gebruikt om de vegetatie in natuurgebieden te beheren. Hun belangrijkste rol is mogelijk het in stand houden van semi-natuurlijke habitats. Grasland voor paarden is vaak permanent, met een rijke bodem, flora en insecten, in het bijzonder diegenen die mest verwerken en vogels voeden. En wat is een betere manier om van het wild te genieten dan te paard, in het bijzonder voor de soorten die veel minder worden gestoord door mensen te paarden dan te voet?

Naturalliance ziet paardeneigenaren als mensen die prioriteit geven aan dieren in hun leven, en advies op het gebied van paardengezondheid en grasland dat ook voordelen biedt voor de natuur zouden waarderen. Wegen die lang door paarden werden gebruikt zijn vaak niet langer geschikt voor hen of de natuur. Naturalliance streeft ernaar ruiters, gemeenschappen en landeigenaren erbij te helpen nieuwe routes te plannen waar iedereen voordeel van heeft. Weten we bijvoorbeeld al welk gewassoorten het meest geschikt zijn voor gebieden waar mensen wedstrijden te paard houden?

BEST PRACTICE. Hongarije, een land dat van oudsher bekend staat om de paarden, laat zien hoe paardrijden veel voordeel op kan leveren voor natuurbehoud.

PRODUCTIE. Naturalliance zou u kunnen verwijzen naar sites die de middelen leveren voor een natuurvriendelijke wijze van paarden houden en kansen voor werk of recreatie dat ook ten goede komt aan de natuur.

PROBLEEMOPLOSSING. Wij zouden onder andere al het werk beschikbaar willen maken over routine veterinaire behandelingen die u geld zullen besparen en de natuur ten goede zullen komen.

IN KAART BRENGEN. Om ruiterpaden te beschermen en onderhouden kan het van belang zijn ze in kaart te brengen. De mogelijkheid om zaken in kaart te brengen is nog meer van belang als er nieuwe routes worden bepaald die zowel goed zijn voor ruiters als wild. De Naturalliance mapper maakt dit gemakkelijk.

MELDT u zich AAN, zodat wij u kunnen helpen om:

• De onverharde wegen te krijgen waar u veilig bent en toevluchtsoorden zijn voor wild;
• Uw ervaringen te delen in ruil voor kennis verkregen van anderen;
• Op de lange termijn optimaal van uw land gebruik te maken voor paarden en de natuur;
• Westrijden te vinden en met paarden te werken die de rijkdommen van de natuur kunnen verbeteren.

Als u zich aanmeldt, kunt u onze ENQUETE invullen om aan te geven welke informatie voor u belangrijk is.

 
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo