Over Naturalliance

Mensen zijn al duizenden jaren geëvolueerd als jagers en verzamelaars. Pas sinds de laatste ijstijd, dus over een veel kortere periode, zijn we begonnen met het cultiveren van wilde planten en het houden van vee. Door deze innovatie konden menselijke populaties groeien en grote nederzettingen ontstaan met gespecialiseerde technologieën. Deze technologieën vergroten onze druk op de natuurlijke rijkdommen in onze wereld. Zo domineren enkele gedomesticeerde soorten vruchtbaar land, om voedsel en andere materialen te produceren voor onze groeiende dorpen en steden.

Toch is de Europese landelijke cultuur nog steeds sterk afhankelijk van de rijke variatie in de natuur. In landen met voldoende regen heeft een meerderheid van de landelijke huishoudens een tuin. Ongeveer een derde van alle volwassenen in Europa verzamelt bloemen, fruit, paddenstoelen en brandhout uit de natuur, nog eens een derde vist, en er zijn ongeveer drie vissers voor elke plezierjager. In sommige landen observeert en voert een groot gedeelte van de bevolking het wild.

Deze grote belangengroepen overlappen elkaar, wat betekent dat veel mensen die het land beheren door middel van tuinen, boerderijen en bossen ook jagen, vissen en verzamelen. Als de natuurlijke rijkdommen van Europa verloren gaan worden al deze belangen geschaad. Tuinen hebben minder bestuivers. Mensen reizen verder om wilde dieren te kijken of om voedsel uit de natuur te verzamelen. Het aantal jagers en vissers daalt. Inkomstenbronnen verminderen voor de lokale boeren en bosbouwers.

Naturalliance heeft nu drie nieuwe onderwerpen en een herzien onderwerp op de lijst aan de linkerkant. En het allerbelangrijkste: Naturalliance biedt nu een systeem aan om lokale overheden, verenigingen en burgers beter samen te laten werken aan onderwerpen als milieu, gezondheid, educatie en andere zaken, tegen minimale kosten. Laat ook anderen weten dat dit nieuwe Systeem voor Buurtverbindingen bestaat. Twee andere nieuwe onderwerpen, over “Herstel van Natuur” en “Management van Exoten” staan ook bovenaan de lijst. Tot slot is er nieuwe informatie van de Raad van Europa over de Best Practice voor het verzamelen van paddestoelen. Om die reden is het onderwerp “Oogsten van paddestoelen, fruits en andere natuurproducten” ook hoger gekomen in de lijst van onderwerpen.

Onze doelstellingen

Naturalliance heeft als doel om de huidige neerwaartse spiraal te doorbreken door de lokale bevolking te informeren, enthousiast te maken en de mogelijkheid te geven om de diversiteit in de natuur te onderhouden en terug te brengen in Europa. We willen iedereen die met landbeheer of diersoorten werkt helpen om de rijkdom van de natuur te vergroten, op manieren die landelijke recreatie en werkgelegenheid verbeteren, door middel van:

 • "Leren door te doen" om interesse op te wekken in natuurlijke hulpbronnen en om hun beschikbaarheid te vergroten.
 • het aansporen van de lokale bevolking en organisaties om een ambassadeur te zijn voor de gezondheid en rijkdom van de natuur.
 • verbetering van lokale inkomens doordat men minder ver hoeft te reizen om van wilde flora en fauna te genieten.
 • toenemende opbrengsten uit natuurlijke rijkdommen, meer dan de kosten van het beheer hiervan.
 • het mogelijk maken voor de lokale bevolking om kennis te delen die het begeleidingssysteem blijft verbeteren.

Aanmelden

Wilt u graag:

 • werken met begeleiding en stimulansen in plaats van inflexibele regelgeving?
 • uw kinderen en kleinkinderen leren te genieten van een landschap met meer natuurlijke rijkdommen?
 • bewijs verzamelen om te laten zien dat onproductief beheer gestaakt moet worden?
 • samenwerken met andere belangengroepen en de overheid in plaats van om deze groepen heen te werken?
 • een landelijke omgeving vormgeven waarin zowel werkgelegenheid als natuurlijke rijkdommen profiteren van divers landgebruik?
 • dat overkoepelende beperkingen worden vervangen door begeleiding en stimulansen aangepast naar lokale omstandigheden?
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo