Jagen

UNESCO erkent valkerij, met roofvogels zoals deze getrainde havik, als cultureel erfgoed
UNESCO erkent valkerij, met roofvogels zoals deze getrainde havik, als cultureel erfgoed

Te oordelen naar de gewoonten van onze naaste verwante soorten is jacht is zo oud als de mensheid. Van minder dan 1% tot bijna 8% van de bevolking in de Europese landen zijn jagers, meestal met geweren, maar traditioneel ook met honden, getrainde roofvogels, fretten en met bogen. In de landen met de meeste jagers en vissers, in combinatie met de grootste BBP, is de hoogste staat van bescherming gevonden voor alle soorten. Jagers zijn het meest voorkomend waar een lage menselijke bevolkingsdichtheid is en veel semi-natuurlijk land een goede leefomgeving biedt voor de dieren. Studies tonen aan dat de jagers zorgen voor ecologische voordelen in het beheer van de leefomgeving, sociale voordelen creëren op het gebied van verantwoordelijkheid voor het milieu en economische voordelen door middel van hun jaarlijkse uitgaven aan hun passie, in Europa circa € 16 miljard. Door de combinatie van een goede organisatie en een hoge individuele uitgaven, overtreffen jagers alle andere Europese vormen van recreatie die afhankelijk zijn van de natuur.

Hoewel niet iedereen de voordelen van de jacht ziet, moet de jacht sociaal duurzaam worden doordat jagers lokale ondersteuning winnen door middel van bijdragen aan de verbetering van rijkdom van de natuur. Naturalliance zou willen helpen om ook op het lokale niveau de samenwerking te brengen die de Europese Commissie al heeft gesmeed tussen duurzame jacht en de bescherming van belangen in de hele EU. Het zou helpen als de nationale overheden aanbevelingen van het Europees Handvest voor Jacht en Biodiversiteit toe zouden passen. Dit Handvest adviseert hoe de jacht het beste een bijdrage kan leveren aan natuurbehoud; organisaties in Naturalliance hebben geholpen om dit Handvest te ontwerpen voor het orgaan dat alle Europese landen vertegenwoordigt, de Raad van Europa.

BEST PRACTICE. Door de waarde van de jagers voor landeigenaren, is de Wildlife Estates Scheme van de Europese Organisatie voor Grondeigenaren ons eerste voorbeeld van hoe de jacht voordelig kan zijn voor natuurlijke hulpbronnen.

PRODUCTIE. Om te helpen de relatie van jagers met andere betrokkenen te verbeteren, zal Naturalliance zich richten op de begeleiding van methoden van wild productie die ook voordeel hebben voor andere soorten; we zullen u ook linken naar de sites van organisaties bezig zijn met natuurbescherming door middel van jagen.

PROBLEEMOPLOSSING. Verschillende studies laten zien dat het aantal roofdieren belangrijk is voor wild en grondbroeders, dus we zullen ons richten op effectieve afschrikmethodes en op verwijdering van roofdieren vooral op niet-lethale wijzen.

IN KAART BRENGEN. Het gedetailleerd in kaart brengen van niet gecultiveerde leefgebieden is belangrijk voor op een model gebaseerde voorspellingen van wildaantallen en in het bijzonder voor het combineren van de economie van wild en landbouw. Onze eenvoudige mapping programma is al getest voor het in kaart brengen van wild en hun leefgebieden, en we zullen verbindingen leggen met meer software om wildtellingen te helpen.

MELDT u zich AAN zodat wij u kunnen helpen om:

• Erkenning te krijgen voor uw zorg en management dat ook voordelig is voor de niet-bejaagde soorten;
• Uw ervaringen te delen in ruil voor kennis van anderen;
• Flexibiliteit te verwerven om roofdieren te koesteren als ze zeldzaam zijn en te beheren ze als veel voorkomen;
• Landgebruik te stimuleren die meer kans oplevert om uw passie lokaal voort te kunnen zetten.

Als u zich aanmeldt, kunt u onze ENQUETE invullen om ons te vertellen welke informatie voor u belangrijk is.

 
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo