Sportvissen

Een gevangen roofdier (om weer vrij te laten met een zender)
Een gevangen roofdier (om weer vrij te laten met een zender)

In de prehistorie koloniseerde de menselijke bevolking land langs de rivieren, vermoedelijk om gebruik te maken van de rijkdommen uit het water. Tussen 19% en 50% van de volwassenen in de drie meest noordelijke Europese landen gaat op een moment in zijn/haar leven vissen en ongeveer 5% van de totale EU-bevolking gaat vissen. Een recente studie toonde aan dat de Europese landen met de hoogste beschermingsstatus voor alle soorten degenen waren met de meeste vissers en jagers, in combinatie met veel wetlands en hoge BBP; misschien was dat mede omdat de lokale beslissingen het meest werden beïnvloed door niet-gouvernementele organisaties in de landen met de meeste sportvissers. Studies tonen ook aan dat sportvissers ecologische voordelen creëren door management van het leefgebied. Vissers in Europa leveren ook voordeel op voor de economie door het gezamenlijk uitgeven van € 19 miljard per jaar aan hun passie.

Sportvissers hebben veel kennis van de natuurlijke rijkdommen in het water. Het is goed voor iedereen als ze deze kennis delen met andere betrokkenen voor het herstellen van rivieren, meren en zeeën die zijn beschadigd door industrie, waterwinning en onzorgvuldig landgebruik. Om een dergelijke samenwerking te bevorderen hebben organisaties in Naturalliance de Verenigde Naties en de Raad van Europa (die alle Europese staten vertegenwoordigt) geholpen delen op te stellen van het Handvest Sportvisserij en Biodiversiteit.

BEST PRACTICE.Een initiatief van de Nederlandse overheid is ons eerste voorbeeld van hoe sportvissen voor natuurbehoud kan werken en natuurlijke rijkdommen kunnen worden hersteld.

PRODUCTIE. Om sportvissers bij te staan zodat hun belangen worden gehoord wil Naturalliance visserijbeheer begeleiden op manieren die aquatische systemen en de menselijke bevolking in het geheel.

PROBLEEMOPLOSSING. Gebruik van water voor menselijke consumptie, irrigatie, energieproductie en recreatie kunnen allemaal in conflict zijn met sportvissen, dus het vinden van optimale oplossingen voor al deze functies is één van onze belangrijkste doelen.

IN KAART BRENGEN. Software om visbewegingen te doorzien is uitgevonden binnen Naturalliance; we voorzien verbeteringen om te kunnen laten zien hoe leefgebieden het beste broedplaatsen, beschutting en voeding voor vissen kunnen bieden.

MELDT u zich AAN, zodat wij u kunnen helpen om:

• Natuurlijke hulpbronnen uit water te kunnen beheren voor vissen zowel als voor de behoeften en recreatie van de gemeenschap;
• De behoeften en voordelen van sportvissen en commerciele vissers in balans te kunnen houden;
• Gezonde visbestanden in meren, rivieren en de zee terug te winnen.

Als u zich aanmeldt, kunt u onze ENQUETE invullen om ons te laten weten welke informatie voor u belangrijk is.

 
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo