Aquacultuur

Viskweek op zee komt vaak voor in Europa
Viskweek op zee komt vaak voor in Europa

Draslanden, die kenmerken van water en land verenigen, zijn rivalen van regenwouden als de meest productieve natuurlijke systemen. De staat van instandhouding van de soorten is het hoogst in de Europese landen die de meeste draslanden hebben. Draslanden zijn ook belangrijk om overstromingen te matigen. Ongeveer de helft van de draslanden in Europa is echter verloren gegaan in de vorige eeuw.

In de aquacultuur, zoals viskweek, kunnen kleine draslanden worden gecreëerd waarvan vele andere soorten dan het beoogde voedselgewas profiteren. Moderne technologie heeft het echter ook mogelijk gemaakt dat viskwekerijen ook gebieden in zee kunnen omsluiten. Hoewel de intensieve kwekerijen aan de kust sociale en economische voordelen kunnen bieden, ligt er een uitdaging om ook de instandhouding van wilde soorten te bewerkstelligen.

BEST PRACTICE. Een initiatief in Zweden laat zien hoe kunstmatige draslanden uitspoeling van landbouw kunnen opvangen, met een voordeel voor de sportvisserij en de jacht.

PRODUCTIE. Naturalliance zal informatie over de economische stimulansen en technieken voor het herstellen van draslanden verzamelen.

PROBLEEMOPLOSSING. Hoe kunnen de verschillende types aquacultuur voordelen creëren voor natuurbehoud?

IN KAART BRENGEN. Draslanden zijn belangrijk voor overstromingsbeheer en kunnen ook functies onthullen die helpen de rijkdom van de natuur te behouden.

MELDT u zich AAN, zodat wij u kunnen helpen om:

• Draslanden te creëren en te beheren ten behoeve van de werkgelegenheid, recreatie en natuurbehoud;
• Het bewustzijn van de waarde van draslanden voor de veiligheid te vergroten;
• Duurzaam beheer van alle aquatische hulpbronnen te stimuleren.

Wanneer u zich registreert, kunt u onze ENQUETE invullen om ons te vertellen welke informatie u belangrijk vindt.

 
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo