Overheden: Best Practice

Biodiversiteits handvesten van de Raad van Europa
Het gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg
Het gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg

Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) heeft richtlijnen gegeven voor de ecosysteem benadering van natuurbehoud. Volgens de Malawi principes moeten mensen worden behandeld als integraal onderdeel van ecosystemen, omdat we “er allemaal samen in zitten”. CBD heeft ook de Addis Abeba principes en Richtlijnen voor natuurbehoud door duurzaam gebruik opgesteld. Er is echter een moeilijk te bruggen kloof tussen internationale principes en nationale wetten, voorschriften en subsidies.

De Raad van Europa heft deze kloof overbrugd door het werk van partijen op de Bern Conventie over het Behoud van Europees wild en natuurlijke leefomgevingen. Ze realiseerden zich dat zowel overheden als burgers richtlijnen nodig hebben voor het management van natuurbehoud en hebben Handvesten ontwikkeld die verantwoordelijkheden leggen op de regeerders en geregeerden.

Na de vaststelling van een Europees Handvest op jagen en biodiversiteit in 2007 werd in 2010 een Handvest op sportvissen en biodiversiteit aangenomen. U kunt deze Handvest teksten vinden door de pagina Productie Ideeën te bezoeken via de link aan de rechterkant. Een Handvest op behoud door het oogsten van wilde paddestoelen en planten wordt nu voorbereid.

 
Op Internet
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo