Naturalliance Hakkında

İnsanlar binlerce yıldır avcı-toplayıcı olarak evrimleştiler. Buzul çağından sonraki kısa zamanda yabani türlerin ekimi ve hayvanların evcilleştirilmesine başlandı. Bu gelişme insanlara özelleştirilmiş teknolojiler ile birlikte popülasyonlarını artırma ve büyük yerleşimler oluşturmasına izin verdi. Bütün bu olaylar dünyanın doğal kaynakları üzerinde baskıyı artırmıştır. Verimli topraklara şehirler ve kasabaların büyümesini sağlayan yiyecek ve diğer materyalleri üreten birkaç evcilleştirilmiş tür hakim olmuştur.

Ancak Avrupa'nın kırsal kültürü hâlâ büyük ölçüde doğanın zenginliğine bağlıdır. Yeterli yağmur alan ülkelerde, kırsal hanelerin çoğunluğu bahçecilik ile ilgilenmektedir. Genel olarak Avrupa'da, kırsalda yaşayan yetişkinlerin yaklaşık üçte biri doğal çiçek, meyve, mantar, yakacak ve bunların neredeyse üç katı kadar balık toplarlar. Eğlence amaçlı avcılara karşılık yaklaşık üç olta balıkçısı vardır. Bazı ülkelerde, kırsalda yaşayanların yüksek bir oranı gözlem yapmakta ve yaban hayatı beslemektedirler.

Bu büyük ilgi grupları arasında örtüşme çiftlikler, bahçeler ve ormanlardaki arazileri yönetenler aynı zamanda av gittikleri, balık tuttukları ve toplayıcılık ile uğraştıkları anlamına gelir. Bütün bu ilgi Avrupa'nın doğal zenginlikleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bahçeler çok az polinatöre sahiptir. İnsanlar yaban hayatı izlemek ve yabani yiyecek toplamak için uzun mesafeler kat etmektedirler. Avcılar ve olta balıkçılarının sayıları azalmaktadır. Tüm bu aktivitelerden gelen fırsatlar yerel çiftçi ve ormancıların gelirini azaltmaktadır.

Naturalliance şimdi üç yeni konu ve soldaki listenin en üstünde gözden geçirilmiş bir konu. En önemlisi, Naturalliance şimdi yerel hükümet yönetimleri, dernekler ve onların sakinlerinin birlikte çevre, sağlık, eğitim ve diğer konularda olabildiğince çabuk ve en az masrafla çalışmalarını sağlayan yardımcı bir sistem. Lütfen toplumla ilişkiler için yeni sistem hakkında bilgi yayınız. Diğer iki tamamen yeni konu olan, ‘Doğayı Geri Kazanım’ ve ‘Yabancı Türlerin Yönetimi’ de listede en üstte. Son olarak, Avrupa Konseyinin İyi uygulamalarından mantar toplama konusundaki yeni rehberi ile, konu ‘Meyve, Mantar ve Diğer Doğal Ürünleri Toplama’ listesine yükseldi.

Amaçlarımız

Naturalliance Avrupa genelinde kötüye giden gidişatı yerel insanları bilgilendirerek doğanın çeşitliliğini koruma ve restore etmelerini sağlayarak tersine çevirmeye çalışmaktadır. Doğanın zenginliğini geliştirmek için arazi ve türleri yönetenlere kırsal rekreasyon yolları ile yardım etmeye çalışıyoruz.

 • "Yaparak öğrenmek" yaban kaynaklarına ve bulunabilirliğini artırmak için ilgi oluşturur.
 • Yerelde yaşayan inşaları ve yerel çalışan organizasyonların doğanın zenginliğinden ve sağlığından yararlanan elçiler olmalarını sağlamak
 • Yabani bitkiler ve hayvanlardan keyif almak için yapılan seyahatleri azaltarak yerelde harcamaların karlılığını artırmak
 • Doğal zenginliğin korunması için gereken yönetimin maliyetleri üzerinden kazanılan faydanın artırılması
 • Yerelde yaşayan insanların bilgilerini paylaşarak rehberlik sisteminin daha iyi olmasını sağlamak

Kayıt

Ne yapmak istersiniz:

 • rehberlik ve teşvik yerine, esnek düzenleme ile yönetmek?
 • kendi çocukların ve torunlarına doğada daha zengin bir kırsal deneyim öğretmek?
 • üretici olmayan yönetimlerin terk edilmesini göstermek için kanıt toplamak?
 • diğer ilgi grupları ve hükümet yerine onlara rağmen birlikte çalışır?
 • kırsal alanda arazi kullanım çeşitliliğinden fayda sağlayan doğanın zenginliği ve iş kurulmalıdır?
 • sınırlamalar rehberlik ve teşviklerle hassas yerel koşullara göre değiştirildi mi?
tarafından desteklenir
TESS Logosu Game and Wildlife Conservation Trust Logosu Anatrack Ltd Logosu Tero Consulting Logosu COUNT Logosu