Rezerv Yönetimi: İyi Uygulama

Estonya Soomaa Ulusal Parkında Eko-turizm
Soomaa Ulusal Park'ında insani gelişme olmayan bir alandır
Soomaa Ulusal Park'ında insani gelişme olmayan bir alandır

Rezerv, doğadan faydalanmak için devlet ya da özel bir örgüt tarafından idare edilen bir bölgedir. Toprak kullanımının gelişmeye uygunsuz oranda olduğu yerlerde, yerel insan topluluklarına bazı kısıtlamalar getirilebilir. Durum böyle olsa da, kısıtlamalara uyulması ve belki de rezervlerin idaresine yardım edilmesi için yerel toplulukların yardımlarına sıkça ihtiyaç duyulmaktadır. Rezervlerin topluluklar tarafından desteklenmeleri için, topluluklara yeni faydalar bulmak en iyi uygulamadır.

Rezervler eko-turizm aracılığıyla yarar sağlayabilir. Civarda misafir evlerine ve otellere ihtiyaç duyulabilir. Ziyaretçi merkezlerine gıda temini ve bilgilendirme servisleri yeni işler yaratabilir. Ancak ziyaretçi sayısının çok olması nedeniyle erozyon ya da bozulmalar gibi etkilerin görülmemesi için çok dikkatli olunmalıdır.

Kano kirlilik yaratmadan sessiz bir keyif çıkarmayı sağlar.
Kano kirlilik yaratmadan sessiz bir keyif çıkarmayı sağlar.

Estonya dilinde Soomaa bataklık bölgesi demektir. Soomaa Doğal Parkı, sadece yazları kano ya da kışları kar kızağı kiralamak gibi turistlerin güzel vakit geçirmelerini sağladığı için değil, "Friends of Soomaa" (Soomaa'nın Arkadaşları) adında yerel bir destek ağ kurdukları için önde gelen bir örnektir. Bu ağ, bölgenin ayrıcalıklı özelliklerinin korunmasını idare etmeye yardımcı olur. Ayrıca rezervlerin yerel değerlerinin ve korunmanın geliştirilmesi için yenilikçi fikirlerin kaynağıdır.

 
Web üzerinde
tarafından desteklenir
TESS Logosu Game and Wildlife Conservation Trust Logosu Anatrack Ltd Logosu Tero Consulting Logosu COUNT Logosu