Avcılık: İyi Uygulama

Avrupa Toprak Sahipleri Örgütü Yaban Hayatı Bölümü
Moorland'taki Langholm Estate kırmızı orman tavuğu ve gökçe deliceleri için yönetilmektedir.
Moorland'taki Langholm Estate kırmızı orman tavuğu ve gökçe deliceleri için yönetilmektedir.

Sertifikalama seçkinliği tanımlama yoludur. Bize gıdanın, şarabın, ahşabın ve diğer doğadan gelen ürünlerin, tat veya sürdürülebilir kullanımının yerel beceri ve uygulamalar tarafından garantiye alındığı kaynaktan geldiğini gösterir. Bunu bilmek ekonomik bir avantaj sağlar ya da var olan en iyi standardın yakalanmasıyla tatmin eder.

Yaban hayatı mülk girişimleri, gayrimenkul yönetimi standartlarının yükselmesini teşvik eder. Kırsal mülkler, toprak yönetiminin çeşitli tiplerini destekleyen geniş alanlardır. Değişmez mülkiyet uzun dönem ekolojik sürdürülebilirliğin planlanmasında ayrıcalık tanır, ama ekonomik sürdürülebilirlik de gereklidir. Dahası sosyal sürdürülebilirlik işçiler, yerel sakinler ve hükümet dâhil bütün hissedarlarla iyi ilişkilerin kurulmasına ihtiyaç duyar. ELO girişimleri Avrupa çapında arazi etkinliğinin önemli bir parçası olabilen avcılığın farklı tiplerinden özel hesap alarak iyi yönetim ve yaban hayatını tasdikler.

Biyoçeşitlilik puanları Wildlife Estate sertifikasyonu için önemlidir
Biyoçeşitlilik puanları Wildlife Estate sertifikasyonu için önemlidir

Ekili ve daha doğal habitatlar ile korunmaya muhtaç tür alanlarını ve dengeyi içine alan bir noktalar sistemi vardır. Noktalar sistemi biyocoğrafik bölge için, Avrupa arazilerinin görkemli değişkenliklerinin hesaba katılmasını ayarlar. Birçok mülkün belirli bir özelliği avcılarla besin tedarikini paylaşan avcı hayvanlarının korunmasıdır.

 
Web üzerinde
tarafından desteklenir
TESS Logosu Game and Wildlife Conservation Trust Logosu Anatrack Ltd Logosu Tero Consulting Logosu COUNT Logosu