İstilacı Yabancıları Yönetim

Himalaya Balsam (Impatiens gladulifera) dere boyunca kolayca yayılır ve yerli bitkilerin yer değiştirmesine sebep olur. Japon Knotweed (Fallopia japonica)  sol arkadaki (büyütmek için görüntüyü tıklayın ← dönmek için).
Himalaya Balsam (Impatiens gladulifera) dere boyunca kolayca yayılır ve yerli bitkilerin yer değiştirmesine sebep olur. Japon Knotweed (Fallopia japonica) sol arkadaki (büyütmek için görüntüyü tıklayın ← dönmek için).

İstilacı Yabancı Türler, normalde bulunmadıkları bir doğal ortama yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak yerleştirilen ve yeni çevre için ciddi olumsuz sonuçlara yol açan hayvanlar ve bitkilerdir. Bu türlerin bazıları örneğin, ithal edilen kereste gibi veya gemilerden pompalanan su gibi ürünlerin yanlışlıkla tanıtılmasıdır. Ancak, çoğu, bitkiler olarak tanıtılmış veya cazip hayvanlar olarak tanıtılmıştır. İnsanlar bin yıldır türleri kasten taşımışlar veya yanlışlıkla türleri (örneğin sıçanları) veya yiyecek bitkileri olarak taşımışlardır. Birçok durumda bu gibi besin ürünleri va bahçe bitkilerinin özenli bakıma gereksinimi vardır ve yeni bölgelerine uyum sağlayamamaktadırlar. Ancak, bazıları da hızla yayılmakta ve insanlara ciddi zarar veren haşere üremesine veya yerel türlerin orada kaybolmasına sebep olmaktadırlar.

Avrupa'da, yerel olmayan istilacı türleri yönetmenin yıllık maliyeti 12 milyarı EURO’yu aşıyor. Avrupa Komisyonu, bilinen istilacı türlerin girişini önlemek ve tespite yardımcı olmak ve zaten mevcut olanları ortadan kaldırmak ve yönetmek için bir direktifi geçirdi. Yerel halktan mümkünse bu türleri tespit ederk onları yerleşmeden, hızlı bir şekilde çıkarmalarıdır. Bu yapılmadığı takdirde, bu türlerin yayılması ve sorunlar daha da kötü hale gelir: Bir sonraki yıl bütün alanlar ve sular tamamen kaplanır ve çok sevilen yerel türler kaybolur.

EN İYİ UYGULAMALAR’ın mesele hakkında bilgi veren ve Avrupa’daki en problemli türlerin belirlenmesine, bildirilmelerine ve bulundukları yerden uzaklaştırılmalarına yardımcı olan bağlantılar sağladı.

HARİTALAMA ve taşıma işleminde büyük ölçüde yerel toplumlar, yöneticileri ve derneklerin koordinasyonundan çok yararlanılır.

Lütfen toplumları kılavuz oluşturabilmemiz, yönetiicilere istilacı türlerin Avrupa genelinde taşınmalarına yardımcı olmak üzere, bize kaydınızı yaptırın ve BAĞIŞ’ta bulunun.

 
tarafından desteklenir
TESS Logosu Game and Wildlife Conservation Trust Logosu Anatrack Ltd Logosu Tero Consulting Logosu COUNT Logosu