Herstellen van de Natuur: Best Practice

Een beslissingsstructuur voor lokale natuurbeschermings translocaties
Grasland orchideeën gaan vaak verloren door het maaien van bermen, maar kunnen ook worden hersteld uit lokale bronnen.
Grasland orchideeën gaan vaak verloren door het maaien van bermen, maar kunnen ook worden hersteld uit lokale bronnen.

De IUCN richtlijnen voor herintroducties en andere translocaties geven een overzicht van de beste kennis die op dit moment aanwezig is voor elke soort TRANSLOCATIE, dat wordt gedefinieerd als EEN DOOR MENSEN UITGEVOERDE VERPLAATSING VAN ORGANISMEN UIT EEN GEBIED, MET VRIJLATING IN EEN ANDER. De richtlijnen zijn echter zo gedetailleerd, dat een meer eenvoudige versie nuttig kan zijn voor korte translocaties door gemeenschappen die planten, paddenstoelen of dieren willen herstellen in hun NATUURLIJKE VERSPREIDINGSGEBIED. Dit natuurlijke verspreidingsgebied is hun BEKENDE OF BEREDENEERDE VERSPREIDING GEGENEREERD UIT HISTORISCHE (GESCHREVEN OF GESPROKEN) DATA, OF FYSIEK BEWIJS VAN HET VOORKOMEN VAN DE SOORT. Als u alle volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan zou het veilig moeten zijn om door te gaan (maar blijf op deze website checken of er niet advies beschikbaar is). Is dat niet het geval raadpleeg dan de relevante secties in de IUCN richtlijnen (hierboven), alsook de bijlagen die daarin worden genoemd, en vraag een expert om hulp.

Genummerde secties in de volgende simpele beslissingsboom refereren aan paragrafen in de IUCN richtlijnen die beschikbaar zijn bovenaan deze pagina.

Is de vrijlating binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort?

Zo NEE, of WEET NIET: Zie sectie 3.3-3.5 over de aanvaardbaarheid, 5.3 over wet- en regelgeving, 6.5-6.6 over risico-analyse en 7.1 over het kiezen van een locatie voor de vrijlating.

Zo JA: Kunnen exemplaren in uw land uit bestaande wilde populaties worden gehaald zonder deze schade te berokkenen?

Zo NEE, of WEET NIET: Zie secties 1 en 6 over risico's (van ziekten, genen uitwisseling, impact op bronpopulaties) en 5.1.4 over de selectie van de stam exemplaren.

Zo JA: Zijn redenen voor het op de locatie uitsterven van de soort in kaart gebracht en opgelost?

Zo NEE, of WEET NIET: Zie sectie 3.2, en 5.1 over biologische haalbaarheid (met name over habitat, klimaat, ziekten en predatoren).

Zo JA: Ondersteunen alle lokale belanghebbers, op wie het een impact zou kunnen hebben, het initiatief?

Zo NEE, of WEET NIET: Zie secties 3.6 en 5.2 over sociale aanvaardbaarheid, 6.2 over ecologische consequenties en 6.6 over socio-economische risico's.

Zo JA: Is de locatie groot genoeg om met grote waarschijnlijkheid een populatie te kunnen onderhouden die tien jaar lang wordt gemonitord?

Zo NEE, of WEET NIET: Zie secties 4.2 over monitoren, 7 over het selecteren van een locatie voor vrijlating en 8 voor het beoordelen van het resultaat.

Zo JA: Vooropgesteld dat u in het bezit bent van de benodigde vergunningen, zet uw werkzaamheden voort en blijf op deze website kijken voor begeleiding.

 
wordt ondersteund door
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo