Vodní kultury.: Nejlepší praktické zkušenosti

Mokřad v Harka Gård ve Švédsku
Umělý mokřad v Harka Gård
Umělý mokřad v Harka Gård

Mokřad v Harka Gård ve Švédsku byl vytvořen známým biologem, prof. Vidarem Marcströmem, jako příklad, jak by se měly řešit problémy Baltského moře. Baltické moře je těžce poškozováno znečištěním, zahrnujícím dusík a fosfor ze zemědělské výroby. Aby se toto znečištění snížilo, byly některé vodní toky při pobřeží přehrazeny, takže znečištěné sedimenty nepronikají do moře. Nicméně přehrady mohou poškodit migrace ryb, táhnoucí se vytřít do sladkých vod.

Marcströmova metoda spočívá ve vyhloubení širokého a mělkého kanálu paralelně s hlavním říčním tokem, opatřeným přehradou na začátku, která umožňuje jeho naplnění, a na konci, kde se vypouští. V hlavním řečišti zůstává voda, ale velké množství je jí vedeno kanálem, kde protéká velmi pomalu a usazuje se z ní dusík a fosfor, vyživující vegetaci. Vynikající růstové podmínky v kanále umožňují rozvoj vegetace, ryb a divokých kachen, obojí mohou být zdrojem příjmů. Navíc, kanál může být uzavřen, vysušen a vegetace z něj sklizena a zkompostována, když je příliš hustá.

Mokřad je ideální prostředí pro divoké kachny
Mokřad je ideální prostředí pro divoké kachny

Tato akvakulturní technika se dá velmi dobře přizpůsobit mnoha přírodním mokřadům. Nejvhodnější je v rovinách a zaplavovaných územích, protože kanál je pouze 40-50cm hluboký, aby byl umožněn maximální rozvoj rostlinné vegetace. Nicméně, tam kde je tato metoda možná, švédské úřady jsou připraveny uhradit 90% nákladů na výstavbu.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature