Vodní kultury.

Chov ryb v pobřežních vodách je široce v Evropě rozšířen
Chov ryb v pobřežních vodách je široce v Evropě rozšířen

Mokřady, které zahrnují suchozemská a vodní společenstva, jsou konkurenty dešťným lesům jako nejproduktivnější přírodní systémy. Ochranářský status druhů je nejvyšší v těch evropských zemích, které mají nejvíce mokřadů. Mokřady jsou také důležité kvůli svému významu pro schopnost snižovat povodňové nebezpečí. Bohužel, polovina evropských mokřadů byla v minulém století ztracena.

Vodní kultury, jako je rybnikářství vede k zakládání vodních ploch a mokřadů, ve kterých se daří nejen chovaným rybám, ale i mnoha dalším druhům. Moderní technologie však umožnila chovatelům ryb vstoupit i do moře. Ačkoliv intenzivní chov ryb v pobřežních rybích farmách může podporovat sociální a hospodářský rozvoj, je pro ně také výzvou vytváření ochranářského zisku pro divoce žijící druhy. NEJLEPŠÍ PŘÍKLADY Z PRAXE. Případ ve Švédsku ukazuje, jak umělé mokřady mohou zachycovat zemědělské splachy a zvýšit zisk z rybářství, stelně jako z lovu. PRODUKCE. Naturalliance bude sromažďovat informace o hospodářských záměrech a technikách na obnovu mokřadů. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. Jakým způsobem mohou všechny typy vodních kultur přinášet prospěch ochraně přírody? MAPOVÁNÍ mokřadů je důležité pro ochranu proti povodním a může také odhalit jejich výrazné rysy, které mohou pomoci při ochraně přírodní rozmanitosti. Prosíme, ZAREGISTRUJTE SE, abyste nám pomohli vám pomoci: -vytvářet a udržovat mokřady zvyšující zaměstnanost, rekreaci a ochranu přírody; -zvýšit povědomí o významu mokřadů pro enviromentální bezpečnost; -podporovat trvale udržitelné hospodaření na všech vodních zdrojích. Vyplňte náš DOTAZNÍK a řekněte nám, jaké informace byste nejraději dostali.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature