Vláda

Moderní vláda závisí na občanech stejně jako na vládcích
Moderní vláda závisí na občanech stejně jako na vládcích

Moderní vlády mají mnoho odpovědnosti. Tato odpovědnost zahrnuje administraci bezpečnosti, zaměstnanosti, energetiky, zdravotnictví, bydlení, dopravy a vzdělání. Tyto odpovědnosti souvisejí s životním prostředím, protože občané také vyžadují mnoho služeb pocházejících z přírodních systémů: potravu, čistý vzduch a vodu, protipovodňovou a protipožární ochranu, ochranu proti škůdcům a chorobám. Navíc, i když jen málo lidí v přírodě pracuje, mnozí v ní hledají duševní odpočinek a fyzickou rekreaci. To vytváří další soubor požadavků.

Schopná státní správa je potřebná k udržování rovnováhy mezi různými zájmy občanů. Regulace, daně a podpory ovlivňují dění, ale ne vždy vedou k přijatelným výsledkům. Vlády platí rozsáhlé výzkumypřírodních systémů, ale ty nepodávají holistický pohled na administraci občanů a životního prostředí. Organizace v Naturalliance jsou zaměřeny na výzkum v ekologii a správě. Mnoho získaných zkušeností, např.ukazuje, že ochrana přírody a trvale udržitelné využívání biodiverzity prosperují nejlépe tam, kde je vzdělané vedení a adaptivní řízení. My chceme nyní vytvořit systém, který shromáždí všechny znalosti, aby mohl poskytovat vedení k adaptivnímu řízení na místní úrovni a adaptivnímu vládnutí se strany úřadů. NEJLEPŠÍ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY. Bernská mezinárodní úmluva poskytuje rady, jak řídit ochranu přírodních zdrojů prostřednictvím lovu zvěře a sportovního rybářství, připravuje se i třtí charta, o sběru přírodních produktů. Tyto dokumenty byly navrženy členy organizací v Naturalliance. PODPORA ROZHODNUTÍ. Podpora politiky na regionální, národní a mezinárodní úrovni může pocházet z různých zdrojů. Podpora z Naturalliance bude zahrnovat nástroje pro práci s GIS. Prosíme, spojte se s jednou z organizací Naturalliance, jestliže chcete získat takový nástroj pro politickou podporu.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature