Druhy a biotopy

Předpověď počasí je prezentována na mapách. Stejným způsobem Naturalliance používá mapy pro předpověď vývoje přírodní rozmanitosti ve Vaší zemi, obci a po celé Evropě. Stejně jako u předpovědi počasí, je třeba vědomosti a vhodné podkladové mapy, aby bylo možné předpovědět, jak se bude rozmanitost přírody měnit, když se změní krajina a klima. Navrhujeme, abyste pouívali naše předpovědi při plánování využívání krajiny a obnovení rozmanitosti přírody.

Satelitní mapy pomáhají při modelování populační dynamiky velkých zvířat
Satelitní mapy pomáhají při modelování populační dynamiky velkých zvířat

Naše vědecké stránky vysvětlují, že některé vědomosti jsou dostupné, zatímco jiné dosud nejsou. Vědci potřebují podporu, jak finanční tak znalostní, aby mohli takovou práci udělat. Proto Naturalliance chce podporovat takovou činnnost, finančními dotacemi a mapami. Finanční dotace jsou důležité, pomáhají rozvoji vědy. Mapování je důležité, protože předpovědi mohou být bezplatné jen tehdy, pokud jsou mapy zdarma.

Po celé Evropě mapuje druhy rostlin a živočichů mnoho různých organizací. Spojíme Vás s těmi, kteří to dělají snadno, s radostí a poskytují svá data pro předpovědi Naturalliance.

Mapy jsou obecně přístupné na internetu. Nicméně silniční mapy a snímky pro navigaci nejsou mapy prostředí. Abycho se mohli zabývat rozmanitostí přírody, potřebujeme mapy přírodního prostředí. Takové mapy vynikající kvality pro celou Evropu vytváří Evropská Agentura pro Životní Prostředí a jsou k dispozici zdarma. Seznámíme vás s nimi, abyste mohli sledovat území až do rozlišení 250x250m.

Předpověď vývoje populací malých druhů závisí na mapách v měřítku statku (nahoře), pole nebo zahrady.
Předpověď vývoje populací malých druhů závisí na mapách v měřítku statku (nahoře), pole nebo zahrady.

Nicméně pro zmapování předmětů do velikosti 5m, jednotlivých stromů, skupin rostlin a hmyzu, který je potravou větších živočichů, potřebujeme vaši pomoc. Pokud se zaregistrujete, budete si moci bezplatně stáhnout náš mapovací software a budete se moci účastnit mapování. Představujeme si, že informace takto získané časem převezmeme do našich map a vytvoříme tak pro celou Evropu mapy dostatečně velkého měřítka, vhodné pro hodnocení přírodní rozmanitosti.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature