Péče o chráněné území

V rezervaci vavřínového tvrdolistého lesa v La Gomera je starobylé společenstvo, důležité pro ochranu vodních zdrojů.
V rezervaci vavřínového tvrdolistého lesa v La Gomera je starobylé společenstvo, důležité pro ochranu vodních zdrojů.

Ochrana je často nezbytná pro udržení posledních ukázek vzácných biotopů nebo druhů, zvláště v období intenzivní urbanizace a změn v užívání půdy. Taková území mohou být zachována pro rekreaci a zároveň chránit tradiční způsoby využití půdy. Ideální pro ochranu by bylo později zřídit ochranné pásmo kolem rezervace a začlenit území do zelené sítě.

Tyto případy vyžadují pečlivé plánování, aby byla zajištěna společenská tolerance stejně jako ekologické podmínky. Takové plánování je zásadní pro víceúčelové využití krajiny, ze kterého společnost těží a tudíž přináší její podporu. Naturalliance dělá všechno pro podporu ochrany přírody prostřednictvím jejího využívání, počínaje snížením nákladů na přísnou ochranu a podporou obnovy přírodního bohatství v ochzené krajině. NEJLEPŠÍ PŘÍKLADY Z PRAXE. Příklad z Estonska, zisky místní komunity prostřednictvím péče o chráněné území. PRODUKCE. Chráněná území často chrání hospodářské metody používané v minulosti, které umožňovaly přžití některých druhů, a mohou záviset na zaznamenání znalostí o těchto metodách. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. Rezervace jsou ovlivňovány invazními druhy a necitlivým hospodařením v sousedství. Naturalliance shromažďuje znalosti, které pomohou v těchto případech situaci řešit. MAPOVÁNÍ biotopů a drhů je důležité k tomu, abychom ohodnotili, jak rezervace reaguje na hospodaření a vnější vlivy; to umožňuje plánování a optimalizování návštěvnických tras a omezuje další vlivy. Prosíme, ZAREGISTRUJTE SE, abyste nám pomohli vám pomoci k: -přístupu k evropským mnohojazyčným vědomostem o ochraně vzácných druhů a společenstev.; -porozumění, jak obce a jejich zájmové skupiny mohou naplnit vaše požadavky; -předvídání účinků externích vlivů, jako jsou klimatické změny, a jejich zmírňování. Když se zaregistrujete, můžete vyplnit náš DOTAZNÍK a sdělit nám, jaké informace byste rádi obdrželi.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature