Aquakultúra: Najlepší príklad z praxe

Mokraď v Harka Gård vo Švédsku
Umelá mokraď v Harka Gård
Umelá mokraď v Harka Gård

Mokraď v Harka Gård vo Švédsku vytvoril známy biológ prof. Vidar Marcström ako príklad, ako by sa mali riešiť problémy ochrany Baltského mora. Baltské more je výrazne ohrozované znečisťovaním, vrátane znečisťovania dusíkom a fosforom z poľnohospodárstva. Aby sa znížila miera znečisťovania, boli niektoré vodné toky pri pobreží prehradené, takže znečistené sedimenty sa nedostávajú do mora. Na druhej strane však prehradenie tokov negatívne ovplyvňuje migráciu rýb, ktoré sa neresia v sladkých vodách.

Marcströmova metóda spočíva vo vyhĺbení širokého a plytkého kanála rovnobežne s hlavným riečnym tokom, na ktorého začiatku a konci je priehrada na napúšťanie resp. vypúšťanie vody z kanála. Voda ostáva v hlavnom riečisku ale dosť veľa vody je aj v kanáli, kde prúdi veľmi pomaly a tak sa z nej usadzuje dusík a fosfor, vyživujúci vegetáciu. Vynikajúce podmienky v kanáli podporujú rast vegetácie a rozmnožovanie rýb a divých kačiek, pričom oboje môže byť zdrojom príjmov. Okrem toho, keď je vegetácia v kanáli hustá tak kanál sa uzavrie a vysuší a vegetácia zozbiera a zkompostuje.

Mokraď je ideálne prostredie pre divé kačky
Mokraď je ideálne prostredie pre divé kačky

Táto akvakultúrna technika sa dá veľmi dobre prispôsobiť mnohým prírodným mokradiam. Najvhodnejšia je na rovinách a v zaplavovaných územiach, pretože kanál je len 40-50 cm hlboký, aby bol umožnení maximálny rozvoj vegetácie. Tam, kde sa táto metóda dá uplatniť, sú švédske úrady pripravený financovať 90% z nákladov na výstavbu.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo