Sběr: Nejlepší praktické zkušenosti

Sběr hub v Evropě a bobulí v Rumunsku

Evropská pravidla pro sběr hub

Dost na večeři.
Dost na večeři.

Živit se houbami znamená pojídat jeden z nejstarších druhů potravy na Zemi.Ve svém vývoji se houby oddělily od živočichů, ke kterým mají blíže než k rostlinám, asi před miliardou let. Pravděpodobně byly houby prvními komplexně vyvinutými bytostmi na zemi. Ve skutečnosti houby rozbíhají většinu životních procesů, na kterých závisíme, např. koloběh živin, podporují růst rostlin a jako kvasnice jsou používány k přípravě chleba či alokoholu.

Vás, kteří houbaříte, je v Evropě mnohem více než těch, kteří získávají přírodní produkty lovem, nebo rybařením.Můžete být velmi důležití při udržování a obnově přírodního bohatství, pokud budete brát v úvahu užitek, který přinášejí houby ostatním organismům a zvláště pokud se přidáte k činnostem, jejichž cílem je ochrana a obnova míst, která Vám přinášejí potěšení.

Bernská úmluva Rady Evropy vytvořila Chartu pro sběr hub a a biodiverzitu, jejíž součástí je i tato příloha. Bernské konvenci asistovala i Mezinárodní Unie Ochrany Přírody www.iucn.org); plné znění Charty, další rady a užitečné odkazy najdete na www.naturalliance.eu. Minimálně si přečtěte následující jednoduchá pravidla.

PŘÍRODU, LIDI A SVOU VLASTNÍ DLOUHODOBOU POHODU PODPOŘÍTE JESTLIŽE:

POZNÁVEJTE HOUBY: opatřete si dobrý obrázkový klíč a naučte se poznávat chráněné druhy, ale také druhy jedovaté; nesbírejte houby, které neznáte; sbírejte houby, které jsou místně hojné a šetřete druhy vzácné.

DODRŽUJTE PRAVIDLA: nesbírejte houby tam, kde to není dovolené, což může být nezbytné v místech, kde je vysoká populační hustota obyvatelstva; v chráněných přírodních oblastech a rezervacích si vyžádejte informace od místních strážců ochrany přírody.

RESPEKTUJTE PŘÍRODU: ponechávejte na místě půdu a listový opad neporušený;umožněte houbám dozrát a vypustit výtrusy; ponechte na místě ty, které už jsou přestárlé; naučte lidi ve svém okolí respektovat tato pravidla.

BERTE OHLED I NA OSTATNÍ: ponechávejte na místě alespoň jednu plodnici pro ostatní lidi (např. fotografy či přírodovědce), pro jiné druhy, které se houbami živí (např. hmyz) a kvůli reprodukci samotných hub.

NEVYTVÁŘEJTE ODPAD: nesbírejte více, než potřebujete; odřezky ponechávejte na místě nálezu houby; snažte se odnaučit i ostatní zbytečnému ničení hub, např. při přespolním běhu a jízdě na kole v terénu.

OCEŇTE majitele pozemku alespoň poděkováním nebo menším dárkem za to, že se starají o přírodu, ze které máte užitek i Vy; Pokud je to vyžadováno, zaplaťte poplatky za vstup a sběr, nebo se jinak vyrovnejte.

POMÁHEJTE CHRÁNIT: pokud jste o to požádáni, pomozte při monitoringu hub a obnovy jejich prostředí; pokud je to možné, připojte se k organizacím, které poskytují průvodce a provádějí ochranářské aktivity.

Sběr rakytníku úzkolistého v Sfântu Gheorghe v Rumunsku

Rakytník úzkolostý produkuje velké množství žlutých plodů
Rakytník úzkolostý produkuje velké množství žlutých plodů

Sfantu Gheorghe je obec v ústí Dunaje, přístupná jen po vodě. Hlavní způsob obživy obyvatel - rybářství pomocí vrší a kladených udic s mnoha návazky byl značně ovlivněn v r. 2006 zákazem lovu jeseterů. Biologové z Národního institutu Dunajské delty pomohli místním lidem najít možné alternativní zdroje příjmu. Jedna z možností je sběr plodů z keře, zvaného Rakytník úzkolistý (Hippophäe rhamnoides). Plody jsou využívány v potravinářství, k výrobě nápojů a v lidové medicině (obsahují velké množství vitaminu C).

Sklizeň rákosu je již osvědčená místní činnost, ale plody rakytníku mohou zvýšit přitažlivost pro návštěvníky v rozvíjejícím se turistickém průmyslu. Místní děti se chopily mapovacího projektu a zjišťují místa, kde rakytník roste a kde je možné sklízet jeho plody. Používají přitom mapy a GPS od Naturalliance.

Školní mládež se baví mapováním nových zdrojů.
Školní mládež se baví mapováním nových zdrojů.

Mnoho projektů po celé Evropě přináší užitek obcím, které pomáhají chránit planě rostoucí rostliny. Některé jsou registrovány jako trvale udržitelně využívající plané rostliny v systému FairWild Certification Scheme, založeném několika velkými mezinárodními ochranářskými organizacemi. Projekt v Santu Gheorghe může, ale nemusí být úspěšný. Avšak ať už ekonomický přínos rakytníku bude jakýkoliv, místní děti se nyní dívají na tento trnitý keř s respektem a očekáváním.

 
Na webu
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature