Zacházení s invazními nepůvodními druhy

Netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) se rychle šíří podél vodních toků a vytlačuje přirozenou vegetaci; vzadu vlevo je také Křídlatka japonská (Fallopia japonica) (klikni na obrázek na zvětšení, kliknutím na ← se vrátí).
Netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) se rychle šíří podél vodních toků a vytlačuje přirozenou vegetaci; vzadu vlevo je také Křídlatka japonská (Fallopia japonica) (klikni na obrázek na zvětšení, kliknutím na ← se vrátí).

Invazní nepůvodní druhy jsou živočichové a rostliny vysazené náhodou anebo bez rozmyslu do volné přírody, kde se normálně nevyskytovali a kde mají negativní vliv na své nové životní prostředí. Některé druhy byly introdukovány náhodně, např. v dovážených produktech jako je dřevo nebo voda z nákladních lodí. Avšak velká část z nich byla rozšiřována z důvodu jejich atraktivnosti. Lidé přemisťovali druhy bez rozmyslu po tisíciletí, některé náhodně (např. krysy), nebo jako užitkové rostliny a zvířata. V mnoha případech taková zemědělská plodina nebo zahradní kultivar vyžaduje velkou péči a nepřežije ve volné přírodě. Mnoho druhů se však dokáže samovolně šířit a působí velké škody lidem anebo vytlačují původní druhy.

V Evropě roční výdaje na boj proti invazivním nepůvodním druhům přesahují 12 miliard €. Evropská komise schválila směrnici zabraňující vysazování známých invazivních druhů a na pomoc při zjišťování a odstraňování již zavlečených nepůvodních druhů. Pomoc místních lidí je zásadní při zjišťování těchto druhů a kde je to možné při okamžitém odstraňování dříve než se jejich populace uchytí. Pokud se tak nestane, tyto druhy se rozšíří a problémy, které působí se mnohem zhorší: v následujícím roce pokryjí velké území nebo vodní plochy a oblíbené místní druhy zmizí. UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY obsahují odkazy na více informací k danému problému a o druzích, které jsou v Evropě nejproblematičtější, takže mohou být rozpoznány, evidovány a může se řešit, jak pomoci při jejich odstraňování. MAPOVÁNÍ a odstraňování těchto druhů může být mnohem efektivnější s pomocí místních komunit a zájmových organizací. Prosím ZAREGISTRUJTE SE a je-li to možné PODPOŘTE nás ve snaze vytvořit návody pro místní komunity a podnikatele jak odtraňovat invazivní nepůvodní druhy z volné přírody v Evropě.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature