Vesiviljelus

Kalakasvatus merealadel on Euroopas väga levinud
Kalakasvatus merealadel on Euroopas väga levinud

Märgaladel on nii maa kui ka vee omadused ning nad konkureerivad vihmametsadega kõige produktiivsema looduskeskkonna tiitlile. Kaitse alla võetud liike on Euroopas kõige rohkem just neis riikides, kus leidub kõige rohkem märgalasid. Märgalad on olulised ka üleujutuste tasakaalustajatena. Samas on Euroopa viimase saja aastaga kaotanud umbes pooled oma märgaladest.

Vesiviljelus, näiteks kalakasvatus võib kaasa tuua väikeste märgalade rajamise, millest saavad kasu ka mitmed teised liigid, mitte ainult need, mida kasvatada taheti. Kuid tänapäeval on tehnilised abivahendid võimaldanud kalakasvatajatel rajada kalakasvatusi ka merre. Kuigi intensiivne rannikulähedane kalakasvatus võib tuua sotsiaalset ja majanduslikku kasu, on kasu looduskaitsele ja looduslikult elavatele liikidele selliste kalakasvatuste jaoks tõsine probleem.

PARIM NÄIDE. Üks Rootsi algatus näitab ära, kuidas kunstlikud märgalad võivad põllumajandusest vett kogudes tuua kasu kalandusele, aga ka jahimajandusele.

TOOTMINE. Naturalliance kogub teavet märgalade taastamist puudutavate majanduslike stiimulite ja meetodite kohta.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Kuidas saaksid mitmesugused vesiviljelused tuua kasu looduskaitsele?

Märgalade KAARDISTAMINE on tähtis üleujutuste reguleerimise seisukohalt, kuid võib välja tuua ka need märgalade omadused, mis kõige enam loodusrikkuste säilimisele kaasa aitavad.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• luua ja hallata märgalasid nii, et sellest tõuseks kasu tööhõivele, puhkamisvõimalustele ja looduskaitsele;
• tõsta teadlikkust märgalade väärtusest keskkonna turvalisuse tagamise seisukohalt;
• aidata kaasa kõigi veeressursside säästlikule kasutamisele.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo