Loodusvaatlused

Toitmine võib vintidele kadunud elupaiku asendada
Toitmine võib vintidele kadunud elupaiku asendada

2010. aastal esitati kaheksas Euroopa riigis maapiirkondade elanikele küsimusi tegevuste kohta, mis sõltuvad loodusrikkustest. Ligikaudu pooled vastanutest toitsid linde ja teisi loomi selleks, et saaks neid vaadelda, ja suurem osa neist käis ka kaugemal loodusvaatlusretkedel.

Naturalliance näeb oma peamise eesmärgina võimalust aidata kaasa loodusrikkuste haldamisele viisil, mis võimaldaks tunda rõõmu loodusest, ning näidata, kuidas kõik sellest huvitatud isikud saaksid natuke kaasa aidata, et taastada seda, mis on teadmatusest kaotatud. Juhtivaks põhimõtteks on, et ka kohalikud maaomanikud ja kogukonnad peaksid saama kasu sellest, kui teised nende loodusrikkustest rõõmu tunnevad.

PARIM NÄIDE. Näide sellest, kuidas kohalik kogukond loodusvaatlejatest kasu saab.

TOOTMINE. Looduse rikkused sõltuvad sellest, kuidas me maad ning looma- ja taimeliike kohtleme. Kuidas saaksime teha nii, et üha rohkem inimesi seda tähtsaks peaks?

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Alati on ühed liigid huvitavamad kui teised. On palju võimalusi soodustada just neid liike, kes meile kõige rohkem rõõmu pakuvad.

Elupaikade KAARDISTAMINE on eriti oluline selleks, et teada, millist osa loodusest on võimalik taastada ja säilitada. Liikide kaardistamine näitab ühtlasi ka ära selle, millised tegevused on olnud kõige edukamad. Kui palju saaksite teie sellele kaasa aidata?

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• tunda rõõmu loodusest selle kaudu, et mõistate oma lemmikliikide vajadusi;
• saada teada kõige hõlpsamatest viisidest, kuidas maastikust kadunud taime- ja loomaliike taastada;
• tegutseda oma kogukonnas selle nimel, et kõik loodusrikkustest kasu saaksid.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo