Liikumine

Matkamine (Aplides) võib pakkuda hämmastavaid looduselamusi
Matkamine (Aplides) võib pakkuda hämmastavaid looduselamusi

2010. aastal ühendusega Naturalliance liitunud organisatsioonide korraldatud uuringus küsiti kaheksas Euroopa riigis maal elavatelt inimestelt, millega nad maal tegelevad. Suurim hulk ehk 70% vastanutest tegeles liikumisega: jalutas, jooksis, sõitis ratta või paadiga, mängis golfi või tegeles ekstreemsemate spordialadega.

Kui soovite, et teie liikumisharrastus saaks jätkuda poollooduslikus olekus teeradadel ja maadel ning et loodusrikkused säiliksid, siis soovib Naturalliance teid aidata. Meie juhtpõhimõtteks on, et ka kohalikud maaomanikud ja kogukonnad peavad saama kasu sellest, kui teised nende maastikke ja loodusrikkusi naudivad.

PARIM NÄIDE. Meie näide pärineb Portugalist, kus looduslikke kooslusi hooldatakse ja taasluuakse golfiradade abiga.

TOOTMINE. Looduse nautimine sõltub sellest, kuidas me hooldame maid ja kohtleme liike. Kuidas oleks võimalik kaasata sellesse veelgi rohkem inimesi?

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Kui eri tegevusvaldkondade huvid satuvad vastuollu, siis selleks puhuks pakub Naturalliance linke lahendustele, millest tõuseb kasu nii loodusele kui ka inimestele.

Marsruutide KAARDISTAMINE on äärmiselt oluline selleks, et soodustada sportlikke tegevusi looduses nii, et see oleks loodusrikkustega kooskõlas. Naturalliance pakub selleks sobivaid tööriistu.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• tunda maksimaalselt rõõmu ümbrusest, kui tegelete oma lemmikspordialaga;
• leida uusi marsruute inimestele nii, et säiliksid kooslused ja metsloomadele oleksid tagatud turvalised liikumisteed;
• nautida oma kirge, ilma et häiriksite metsloomi.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo