Jahindus

UNESCO peab kultuuripärandiks pistrikujahti, mida peetakse röövlindudega, näiteks selleks väljaõpetatud kanakulliga.
UNESCO peab kultuuripärandiks pistrikujahti, mida peetakse röövlindudega, näiteks selleks väljaõpetatud kanakulliga.

Meie kõige lähemate sugulasliikide põhjal otsustades on küttimine ilmselt niisama vana nagu inimkond. Euroopa riikides on jahimeeste osakaal elanikkonnast mõnel pool alla 1%, teistes piirkondades peaaegu 8%. Enamasti käiakse jahil püssiga, kuid traditsioonilise jahipidamise juurde võivad kuuluda ka jahikoerad, jahilinnud, tuhkrud või vibu. Neis riikides, kus on kõige rohkem jahimehi ja õngega kala püüdjaid ning kus on ka kõige kõrgem SKT, peetakse kõigi liikide kaitsevajadust kõige suuremaks. Jahimeeste osakaal on kõige suurem seal, kus inimasustus on hõre ja palju poollooduslikke kooslusi tagavad metsloomadele head elutingimused. Uuringud on näidanud, et jahimehed toovad ökosüsteemile kasu elupaikade hooldamise kaudu, ühiskonnale toovad nad kasu aga vastutustundliku suhtumisega keskkonda ja majandus saab kasu sellest, et Euroopa jahimehed kulutavad oma kire peale aastas umbes 16 miljardit eurot. Kui paneme kokku hea organiseerituse ja iga üksiku jahimehe kulutused, siis ületavad jahimeeste kulutused Euroopas kõiki teisi loodusest sõltuvaid vaba aja veetmise viise.

Kuigi mõned inimesed jahinduse kasulikkust ei mõista, võiks jahipidamine siiski muutuda ühiskonna säästva majandamise osaks seal, kus jahimeestel õnnestub sellega, et nad aitavad loodusrikkusi suurendada, saavutada kohalike toetus. Naturalliance soovib aidata tuua kohalikule tasandile selle koostöö, mis Euroopa Komisjoni ärgitusel on juba mitmel pool ELis säästliku jahimajanduse ja looduskaitse huvide vahel tekkinud. Abiks oleks see, kui riikide valitsused rakendaksid Euroopa harta jahimajanduse ja loodusliku mitmekesisuse soovitusi, mis sisaldavad nõuandeid selle kohta, kuidas jahipidamine saaks kõige paremini looduskaitset toetada. Ühendusse Naturalliance kuuluvad organisatsioonid aitasid Euroopa Nõukogul, mis on kõiki Euroopa riike esindav organ, koostada selle dokumendi kavandi.

PARIM NÄIDE. Selle poolest, kui palju jahimehed on maaomanikele kasu toonud, on Euroopa Maaomanike Organisatsiooni keskkonnasäästlike maavalduste projekt esimene näide, kuidas loodusrikkusele võib jahindusest kasu tõusta.

TOOTMINE. Selleks, et aidata jahimeestel parandada suhteid teiste huvirühmadega, keskendub Naturalliance linkidele, mis jagavad nõuandeid selliste jahiloomade tootmise viiside kohta, millest saaksid kasu ka teised liigid; samuti viivad meie lingid teid nende organisatsioonide võrgukodudesse, kes kasutavad jahipidamist looduskaitselises tegevuses.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Paljud uuringud on näidanud, et kiskjad on jahiloomade ja teiste maapinnal paljunejate jaoks olulised, seetõttu keskendume me kiskjate heidutamisele ja kõrvaldamisele, ennekõike mittesurmavaid meetodeid kasutades.

KAARDISTAMINE. Mitteharitavate koosluste täpne kaardistamine on oluline metsloomade varusid ennustavate mudelite loomiseks, eriti siis, kui vaadeldakse koos jahiloomade majandamist ja põllumajandust. Meie lihtsat kaardistamise tööriista on juba katsetatud jahiloomade ja nende elupaikade kaardistamisel, kuid me liidame sellega veel tarkvara, mis aitaks loendada jahiloomi ja teisi loomaliike.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• pälvida tunnustust loomapopulatsioonide hooldamise ja haldamise eest, millest saavad kasu ka need liigid, keda ei kütita;
• jagada oma kogemusi ja saada vastu teiste teadmisi;
• saavutada paindlikkus, et kiskjaid hoitaks siis, kui nad on haruldased, ja reguleeritaks nende populatsiooni siis, kui nad on tavalised;
• soodustada maakasutust, mis pakub teile rohkem võimalusi oma kirge kodukohas rahuldada.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo